medjimurjepress@gmail.com

Pravovaljane kandidacijske liste za Skupštinu i župana Međimurske županije

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 51. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Županijsko izborno povjerenstvo MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU

Nositelj liste: HRVOJE ŠLEZAK

Kandidatkinje/kandidati:

 1. HRVOJE ŠLEZAK; HRVAT; STRAHONINEC, POLJSKA 44; rođ. 22.02.1976; OIB: 24023412008; M
 2. BRUNO MATOTEK; HRVAT; ČAKOVEC, ISTARSKA 14; rođ. 18.10.1978; OIB: 11168587959; M
 3. KARLO VUKOVIĆ; HRVAT; NOVO SELO ROK, V.NAZORA 1; rođ. 13.08.1982; OIB: 67268006880; M
 4. STJEPAN DAMIŠ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 35; rođ. 18.08.1953; OIB: 61132270337; M
 5. JOSIP ZORČEC; HRVAT; NOVO SELO ROK, MARŠALA TITA 124; rođ. 10.08.1952; OIB: 57784592081; M
 6. NIVES HORVAT; HRVATICA; ŠENKOVEC, ULICA IVE LOLE RIBARA 3; rođ. 12.01.1983; OIB: 07101626677; Ž
 7. MARKUS PILIĆ; HRVAT; STRAHONINEC, ODVOJAK MARKA KOVAČA 5; rođ. 21.01.1976; OIB: 25640032839; M
 8. ZLATKA ŠAFARIĆ; HRVATICA; PLEŠIVICA, PLEŠIVICA 35; rođ. 16.10.1993; OIB: 09833831557; Ž
 9. ZDRAVKO KUTNJAK; HRVAT; SVETI MARTIN NA MURI, TRG SVETOG MARTINA 9 /A; rođ. 20.06.1974; OIB: 28061965424; M
 10. BRANKO GREGUR; HRVAT; SAVSKA VES, RADNIČKA 40; rođ. 29.10.1976; OIB: 36601019183; M
 11. SAŠA BORKOVIĆ; HRVAT; PRIBISLAVEC, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA 8; rođ. 30.08.1977; OIB: 71658407203; M
 12. VLATKA ŽELEZNJAK; HRVATICA; ČAKOVEC, VRTNA ULICA 20; rođ. 30.06.1975; OIB: 04224442797; Ž
 13. BOJAN DOMINIĆ; HRVAT; GORIČAN, PRVOMAJSKA 58; rođ. 09.07.1970; OIB: 35854847879; M
 14. ANJA BRALIĆ; HRVATICA; ŠENKOVEC, ZRINSKIH 14; rođ. 01.08.1986; OIB: 70063868438; Ž
 15. MARIO ŠARIĆ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 23; rođ. 15.02.1974; OIB: 89856018011; M
 16. JANJA VUKINA-FUČKO; HRVATICA; ČAKOVEC, BUZOVEČKA ULICA 57; rođ. 03.02.1980; OIB: 69698839606; Ž
 17. ELIZABETA HAČEK; HRVATICA; ČAKOVEC, MIHOVLJANSKA ULICA 71; rođ. 28.09.1962; OIB: 53194174642; Ž
 18. SANDRA KRZNARIĆ; HRVATICA; ŠENKOVEC, ULICA AUGUSTA ŠENOE 61; rođ. 30.04.1974; OIB: 08342634512; Ž
 19. ALAN KELKEDI; HRVAT; MAČKOVEC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 134; rođ. 17.11.1976; OIB: 48261801896; M
 20. MARIJA KOVAČIĆ; HRVATICA; STRAHONINEC, ČAKOVEČKA 58; rođ. 20.10.1957; OIB: 22673487293; Ž
 21. RENATO ŽELEZNJAK; HRVAT; ČAKOVEC, VRTNA ULICA 20; rođ. 11.12.1975; OIB: 58092805542; M
 22. ŠTEFANIJA MATOTEK; HRVATICA; ČAKOVEC, ISTARSKA 12; rođ. 14.01.1950; OIB: 04390745421; Ž
 23. JOSIP BRALIĆ; HRVAT; ŠENKOVEC, ZRINSKIH 14; rođ. 22.09.1984; OIB: 09300284228; M
 24. SARA JANKOVIĆ; HRVATICA; ŠENKOVEC, ZELENGAJSKA 8; rođ. 01.03.1987; OIB: 24567419497; Ž
 25. NATAŠA SAKAČ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA MIROSLAVA MAGDALENIĆA 1/A; rođ. 03.12.1979; OIB: 86990457648; Ž
 26. DELFINA BORKOVIĆ; HRVATICA; PRIBISLAVEC, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA 8; rođ. 24.06.1978; OIB: 22320911037; Ž
 27. LEON REŠETAR; HRVAT; SVETI MARTIN NA MURI, VINOGRADSKA 3; rođ. 09.11.1995; OIB: 69058799095; M
 28. ŠTEFANIJA DAMIŠ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 35; rođ. 13.03.1954; OIB: 15676194471; Ž
 29. ANITA KLARIĆ; HRVATICA; NOVO SELO ROK, MARŠALA TITA 126; rođ. 20.12.1980; OIB: 97412724715; Ž
 30. PETAR MEKOVEC; HRVAT; ŠENKOVEC, MARŠALA TITA 48; rođ. 03.07.1993; OIB: 49127836810; M
 31. DARINKA KUTNJAK; HRVATICA; SVETI MARTIN NA MURI, TRG SVETOG MARTINA 9 /A; rođ. 29.01.1975; OIB: 79272939241; Ž
 32. DARKO CINDRIĆ; HRVAT; STRAHONINEC, KOLODVORSKA 8; rođ. 01.06.1966; OIB: 54225717291; M
 33. ŽANETA BOŽIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, FRANCE PREŠERNA 11/D; rođ. 14.08.1979; OIB: 40251879392; Ž
 34. MIROSLAV VRBANEC; HRVAT; MAČKOVEC, DR. IVANA NOVAKA 2; rođ. 21.09.1964; OIB: 36480451896; M
 35. LOVRO DAMIŠ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 35; rođ. 18.05.1985; OIB: 88438857190; M
 36. MARTINA MATOTEK; HRVATICA; ČAKOVEC, ISTARSKA 14; rođ. 25.09.1986; OIB: 60529169931; Ž
 37. SANDRA JAMBROVIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, KOLODVORSKA ULICA 15; rođ. 04.09.1989; OIB: 23585914016; Ž
 38. DANIJEL FUČKO; HRVAT; ČAKOVEC, BUZOVEČKA ULICA 57; rođ. 02.02.1980; OIB: 97558199028; M
 39. KORNELIJA ŠANTA; HRVATICA; ŠENKOVEC, MARŠALA TITA 48; rođ. 05.12.1959; OIB: 31104627071; Ž
 40. MARTINA ŽIVKOVIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 49; rođ. 21.10.1985; OIB: 67695360507; Ž
 41. ZLATKO HORVAT; HRVAT; ŠENKOVEC, ULICA IVE LOLE RIBARA 3; rođ. 22.02.1980; OIB: 97544722903; M

MEĐIMURSKE ŽUPANIJEŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVOREPUBLIKA HRVATSKA

 

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 51. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Županijsko izborno povjerenstvo MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: DARKO HORVAT, dipl. ing. el.

Kandidatkinje/kandidati:

 1. DARKO HORVAT, dipl. ing. el.; HRVAT; DONJA DUBRAVA, BRAĆE RADIĆA 46; rođ. 28.09.1970; OIB: 56094866926; M
 2. GORAN KOZJAK, dr. med.; HRVAT; SAVSKA VES, RADNIČKA 2/B; rođ. 06.07.1976; OIB: 99315406195; M
 3. IVAN BOŽIĆ; HRVAT; MURSKO SREDIŠĆE, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 4; rođ. 13.06.1975; OIB: 11539569658; M
 4. MATIJA ŽUGEC; HRVAT; SLAKOVEC, SLAKOVEC 65; rođ. 18.01.1989; OIB: 16733418872; M
 5. LJUBOMIR KOLAREK; HRVAT; PRELOG, GLAVNA ULICA 10; rođ. 07.09.1967; OIB: 45676294658; M
 6. DRAŽEN SRPAK; HRVAT; MURSKO SREDIŠĆE, MARTINSKA 115; rođ. 03.06.1966; OIB: 82586526960; M
 7. IVANČICA SOMOĐI; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA VLADIMIRA NAZORA 28; rođ. 12.07.1971; OIB: 86444841351; Ž
 8. mr. sc. FRANJO CIMERMAN; HRVAT; NEDELIŠĆE, NOVA 1; rođ. 10.12.1977; OIB: 96475491256; M
 9. ANTUN MARODI; HRVAT; DONJI KRALJEVEC, LUDBREŠKA 27; rođ. 17.04.1961; OIB: 49245926387; M
 10. SANELA DOMJANIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA DR. RUDOLFA HORVATA 26; rođ. 13.09.1976; OIB: 41822640687; Ž
 11. ROBERT GRUDIĆ, dr. med.; HRVAT; NEDELIŠĆE, USKA 16; rođ. 17.07.1970; OIB: 68329006751; M
 12. VJERAN VRBANEC; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA DR. IVANA NOVAKA 28/B; rođ. 23.06.1975; OIB: 93635513126; M
 13. NINO MARĐETKO; HRVAT; DRAŠKOVEC, MATIJE GUPCA 8; rođ. 06.12.1975; OIB: 79419961373; M
 14. MILJENKO BAKAČ; HRVAT; ZASADBREG, ZASADBREG 108/A; rođ. 12.01.1970; OIB: 80805217251; M
 15. NENAD MEKOVEC; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA ZAVNOH-A 24; rođ. 29.08.1967; OIB: 50090404082; M
 16. MLADEN BIBER; HRVAT; NOVAKOVEC, GLAVNA 79; rođ. 01.12.1975; OIB: 14727468305; M
 17. IGOR IVKOVIĆ, mag. iur.; HRVAT; DONJI PUSTAKOVEC, DONJI PUSTAKOVEC 55; rođ. 23.01.1988; OIB: 75083461665; M
 18. JOSIP ŠEGOVIĆ; HRVAT; PALOVEC, GLAVNA 82; rođ. 06.11.1967; OIB: 38402240829; M
 19. NIKOLINA BABIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 12; rođ. 13.11.1972; OIB: 32067814903; Ž
 20. IVAN KOS, mag. ing. el.; HRVAT; KOTORIBA, J.SLAVENSKOG 7; rođ. 30.05.1982; OIB: 43164632135; M
 21. IVANA MEDVAR; HRVATICA; GORIČAN, PRVOMAJSKA 34; rođ. 03.09.1981; OIB: 17347618289; Ž
 22. LEA KOVAČIĆ; HRVATICA; GORNJI MIHALJEVEC, GORNJI MIHALJEVEC 70; rođ. 08.03.1985; OIB: 55292246771; Ž
 23. VERICA GRBAVEC; HRVATICA; DEKANOVEC, FLORIJANA ANDRAŠECA 49; rođ. 21.09.1979; OIB: 57148132027; Ž
 24. IGOR ŠEGOVIĆ, dr. med.; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA ALEKSANDRA SCHULTEISSA 21; rođ. 18.05.1982; OIB: 25072523228; M
 25. MARKO HUNJADI; HRVAT; OREHOVICA, ULICA DR. LJUDEVITA GAJA 1; rođ. 01.01.1986; OIB: 74052063684; M
 26. JASNA CIBOCI; HRVATICA; MURSKO SREDIŠĆE, V.NAZORA 24; rođ. 04.07.1974; OIB: 49564902917; Ž
 27. VLADIMIR KUČAN; HRVAT; DONJI VIDOVEC, NIKOLE TESLE 16; rođ. 31.10.1970; OIB: 90323795168; M
 28. SILVIJA ŽEŽELJ; HRVATICA; DOMAŠINEC, GLAVNA 193; rođ. 24.09.1983; OIB: 20245474886; Ž
 29. MARIJANA CEROVEC; HRVATICA; MIKLAVEC, MIKLAVEC 149; rođ. 17.01.1968; OIB: 61472298213; Ž
 30. DUBRAVKA NOVAK; HRVATICA; SELNICA, ULICA ZRINSKIH 43; rođ. 07.06.1982; OIB: 93082990354; Ž
 31. FILIP TKALČEC; HRVAT; LESKOVEC, LESKOVEC 12; rođ. 18.05.1990; OIB: 43434543012; M
 32. LUCIJA ŠKVORC; HRVATICA; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 33; rođ. 07.08.1982; OIB: 39583740617; Ž
 33. ZLATKO HORVAT; HRVAT; CIRKOVLJAN, DONJA ULICA 19; rođ. 22.04.1963; OIB: 41438927259; M
 34. SUZANA BELOVIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, AUGUSTA CESARCA 22; rođ. 18.05.1965; OIB: 97436786962; Ž
 35. KRUNOSLAV COLAR; HRVAT; VRHOVLJAN, ČAKOVEČKA 55; rođ. 13.06.1981; OIB: 37826881448; M
 36. DANIJELA NARANĐA, dipl. inf.; HRVATICA; PRELOG, ULICA TINA UJEVIĆA 12; rođ. 29.09.1973; OIB: 04753477673; Ž
 37. LIDIJA MEĐIMUREC; HRVATICA; NOVAKOVEC, NOVO NASELJE 52; rođ. 09.09.1974; OIB: 68365846357; Ž
 38. EMILIJA KOVAČIĆ; HRVATICA; PRELOG, TRG SVETOG FLORIJANA 12; rođ. 22.09.1963; OIB: 78070634754; Ž
 39. MARTA VURUŠIĆ; HRVATICA; MURSKO SREDIŠĆE, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 19; rođ. 28.10.1983; OIB: 08327346955; Ž
 40. DRAGA LEPEN; HRVATICA; STRAHONINEC, ŽRTAVA FAŠIZMA 38; rođ. 02.07.1963; OIB: 16390655980; Ž
 41. mr. sc. JOSIP POSAVEC; HRVAT; NEDELIŠĆE, KARLOVIĆ VINKA 14/A; rođ. 22.04.1958; OIB: 42366241306; M

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVOREPUBLIKA HRVATSKA

 

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 51. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Županijsko izborno povjerenstvo MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

Nositelj liste: MATIJA POSAVEC

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MATIJA POSAVEC; HRVAT; ČAKOVEC, P.PRERADOVIĆA 17; rođ. 05.10.1980; OIB: 74369967724; M
 2. SANDRA HERMAN; HRVATICA; BELICA, V.NAZORA 7; rođ. 16.12.1976; OIB: 72797744478; Ž
 3. JOSIP GRIVEC; HRVAT; DONJI VIDOVEC, GLAVNA 10; rođ. 18.02.1957; OIB: 05946703310; M
 4. FRANJO BUKAL; HRVAT; PODBREST, PRVOMAJSKA ULICA 3; rođ. 30.03.1954; OIB: 82025559131; M
 5. VIŠNJA IVAČIĆ; HRVATICA; PRIBISLAVEC, KAŠTELSKA ULICA 8; rođ. 01.09.1963; OIB: 08190577559; Ž
 6. ZVONIMIR TARADI; HRVAT; BELICA, NIKOLE TESLE 16; rođ. 23.05.1956; OIB: 88233054446; M
 7. SAŠA HORVAT; HRVAT; ŠENKOVEC, KSAJPA 11/A; rođ. 26.09.1972; OIB: 30816316221; M
 8. FRANJO MAKOVEC; HRVAT; BREZOVEC, BREZOVEC 46; rođ. 07.07.1948; OIB: 77280587118; M
 9. ZDRAVKO MLINARIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 31; rođ. 05.03.1958; OIB: 07730192331; M
 10. ERVIN VIČEVIĆ; HRVAT; PRAPORČAN, ULICA ZRINSKIH 41; rođ. 21.04.1967; OIB: 49464630326; M
 11. ALOJZ NESTIĆ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA ZAVNOH-A 24/ 004; rođ. 21.05.1959; OIB: 27325029290; M
 12. VLADIMIR PERŠIĆ; HRVAT; PRIBISLAVEC, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA 3; rođ. 29.10.1958; OIB: 02978931547; M
 13. DRAGUTIN GLAVINA; HRVAT; PRELOG, ULICA KALMANA MESARIĆA 16; rođ. 30.09.1945; OIB: 87704625148; M
 14. NENAD HRANILOVIĆ; HRVAT; MIHOVLJAN, ŠPORTSKA ULICA 17; rođ. 05.05.1966; OIB: 91067912249; M
 15. BERNARDA TOPOLKO; HRVATICA; STRAHONINEC, POLJSKA 30; rođ. 30.01.1959; OIB: 03343658726; Ž
 16. DRAŽEN VIDOVIĆ; HRVAT; STRAHONINEC, PRVOMAJSKA 12; rođ. 31.03.1970; OIB: 54089248172; M
 17. MARIJAN VARGA; HRVAT; DONJA DUBRAVA, PRVOMAJSKA 16; rođ. 17.01.1958; OIB: 22168065600; M
 18. DIJANA NOVAK; HRVATICA; DOMAŠINEC, MARTINA PUŠTEKA 24; rođ. 12.10.1972; OIB: 40022415807; Ž
 19. JOSIP PUKLAVEC; HRVAT; PUŠĆINE, ČAKOVEČKA ULICA 41; rođ. 25.08.1950; OIB: 93597604156; M
 20. IVICA BAKSA; HRVAT; BELICA, ZAGREBAČKA ULICA 17; rođ. 27.12.1983; OIB: 19060246344; M
 21. MARIJA CIGLAR; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA VALENTA MORANDINIJA 17; rođ. 15.03.1958; OIB: 53245279614; Ž
 22. JOSIP DOBRANIĆ; HRVAT; MURSKO SREDIŠĆE, ULICA RADE KONČARA 71; rođ. 14.03.1964; OIB: 80047829947; M
 23. DAMIR KOVAČIĆ; HRVAT; ŽELEZNA GORA, ŽELEZNA GORA 90; rođ. 27.11.1979; OIB: 54035900643; M
 24. ŠTEFANIJA DAMJANOVIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA JANKA SLOGARA 8; rođ. 31.10.1957; OIB: 19594812053; Ž
 25. BLAŽENKA ZVOŠEC; HRVATICA; KOTORIBA, ULICA KATARINE ZRINSKI 5; rođ. 07.02.1968; OIB: 81371497752; Ž
 26. ANTUN KEDMENEC; HRVAT; SVETA MARIJA, RADE KONČARA 21; rođ. 11.04.1949; OIB: 55863777929; M
 27. VLADIMIR MIHALIC; HRVAT; MALA SUBOTICA, GLAVNA ULICA 11; rođ. 08.08.1961; OIB: 58694649356; M
 28. IVANA MALTARIĆ; HRVATICA; PEKLENICA, ŽIVICE 28; rođ. 23.08.1980; OIB: 70212935484; Ž
 29. RENATA HERIC; HRVATICA; GORNJI MIHALJEVEC, GORNJI MIHALJEVEC 23; rođ. 01.02.1980; OIB: 25197913746; Ž
 30. IVANA BAŠEK; HRVATICA; PRIBISLAVEC, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 17; rođ. 26.08.1979; OIB: 50251244643; Ž
 31. DAMIR FAR; HRVAT; GORIČAN, DRAVSKA 44; rođ. 21.01.1977; OIB: 99833224024; M
 32. DRAGICA VUGRINEC; HRVATICA; PLEŠKOVEC, PLEŠKOVEC 48; rođ. 07.10.1962; OIB: 92022768197; Ž
 33. TATJANA HAŽIĆ; HRVATICA; JUROVČAK, JUROVČAK 72; rođ. 24.03.1982; OIB: 13387708743; Ž
 34. IVAN KOLMANIĆ; HRVAT; SVETI URBAN, SVETI URBAN 246/A; rođ. 07.08.1961; OIB: 73761371048; M
 35. JOSIP ŠIPEK; HRVAT; STRAHONINEC, POLJSKA 29; rođ. 09.04.1970; OIB: 94947678519; M
 36. SLAĐANA MILNER; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, DRAVSKA 9; rođ. 14.01.1979; OIB: 35168229836; Ž
 37. SONJA IVOŠ; HRVATICA; PRELOG, JUG III 2/C; rođ. 06.05.1976; OIB: 46424944494; Ž
 38. TAMARA HRELJA; HRVATICA; OREHOVICA, ČAKOVEČKA ULICA 7; rođ. 05.07.1973; OIB: 78083585765; Ž
 39. PETRA PODRAVEC; HRVATICA; DONJI VIDOVEC, ULICA AUGUSTA ŠENOE 12; rođ. 12.02.1992; OIB: 52894352144; Ž
 40. VLATKA KOVAČ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 5; rođ. 18.04.1975; OIB: 82973526660; Ž
 41. DRAŽEN ŽVORC; HRVAT; SAVSKA VES, RADNIČKA 5; rođ. 24.08.1966; OIB: 94669944166; M

ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJEPRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: dr. sc. PREDRAG KOČILA

Kandidatkinje/kandidati:

 1. dr. sc. PREDRAG KOČILA; HRVAT; MIHOVLJAN, ULICA VLADIMIRA NAZORA 1/I; rođ. 23.07.1969; OIB: 73359678404; M
 2. JAN KOČILA, dipl. ing.; HRVAT; JUROVEC, JUROVEC 61/A; rođ. 21.05.1990; OIB: 25125238281; M
 3. BERNARDA OREHOVEC; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA TINA UJEVIĆA 39; rođ. 05.02.1945; OIB: 77692295259; Ž
 4. LUKA TOPOLNJAK; HRVAT; MIHOVLJAN, ULICA IVANA GUNDULIĆA 22; rođ. 27.12.1992; OIB: 94097071881; M
 5. PETRA MIHALIĆ; HRVATICA; NEDELIŠĆE, TRG REPUBLIKE 14; rođ. 30.05.1984; OIB: 75421454416; Ž
 6. NEVEN PINTARIĆ, mag. oec.; HRVAT; MIHOVLJAN, ULICA MATIJE GUPCA 1; rođ. 18.08.1981; OIB: 59925899052; M
 7. ANJA MESARIĆ; HRVATICA; HEMUŠEVEC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 2; rođ. 14.12.1989; OIB: 30733364226; Ž
 8. TOMICA ZADRAVEC; HRVAT; VUKANOVEC, VUKANOVEC 12; rođ. 11.03.1978; OIB: 82042912133; M
 9. MARIJA KLOBUČARIĆ, bacc.med.; HRVATICA; MALI MIHALJEVEC, ULICA PRVOG MAJA 8; rođ. 15.03.1967; OIB: 10754445795; Ž
 10. PREDRAG MIČIĆ; HRVAT; DONJI VIDOVEC, LJUDEVITA GAJA 13; rođ. 07.08.1958; OIB: 08588873027; M
 11. DARKO DOBOŠIĆ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 47; rođ. 10.06.1958; OIB: 20950033333; M
 12. VLATKA HAJDINJAK TRSTENJAK, dr. med.; HRVATICA; MIHOVLJAN, ULICA MARKA KOVAČA 3; rođ. 13.03.1979; OIB: 98756958556; Ž
 13. DRAGICA MUNĐAR; HRVATICA; ŠTRUKOVEC, ŠTRUKOVEC 76; rođ. 25.02.1968; OIB: 85464984391; Ž
 14. VALENTINA KATALENIĆ; HRVATICA; HLAPIČINA, HLAPIČINA 132; rođ. 17.01.1984; OIB: 24969467794; Ž
 15. DRAGAN TURK; HRVAT; ZEBANEC-SELO, ZEBANEC SELO 72/C; rođ. 21.01.1989; OIB: 57004120754; M
 16. ROBERT REŠETAR; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 49; rođ. 05.04.1970; OIB: 54994933262; M
 17. SUZANA PETEK; HRVATICA; IVANOVEC, ULICA JOSIPA BROZA 17; rođ. 04.01.1973; OIB: 20408539034; Ž
 18. IVAN VUGRINEC; HRVAT; IVANOVEC, ULICA GORNJI VIDOVEC 17; rođ. 18.08.1983; OIB: 62515311855; M
 19. GORAN POŽGAJ; HRVAT; ČAKOVEC, TRAVNIK 23; rođ. 03.10.1982; OIB: 96359920044; M
 20. SLOBODAN CEROVEC; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA OGNJENA PRICE 25/A; rođ. 15.05.1966; OIB: 72988994569; M
 21. ŽELJKA KRISTOFIĆ; HRVATICA; ŽELEZNA GORA, ŽELEZNA GORA 186; rođ. 30.07.1979; OIB: 49390418331; Ž
 22. LJILJANA VRTARIĆ; HRVATICA; SAVSKA VES, RADNIČKA 3; rođ. 29.08.1963; OIB: 75552711973; Ž
 23. DARKO ZORKOVIĆ; HRVAT; MAČKOVEC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 36; rođ. 11.04.1965; OIB: 39674180509; M
 24. ZVONKO KOVAČIĆ; HRVAT; STRAHONINEC, J.H.ZDELARA 14; rođ. 06.07.1953; OIB: 32127866438; M
 25. KATARINA GROŠANIĆ; HRVATICA; ŠENKOVEC, ULICA AUGUSTA ŠENOE 11; rođ. 23.08.1963; OIB: 49850965259; Ž
 26. ZDENKA BORKO; HRVATICA; STANETINEC, STANETINEC 54/A; rođ. 01.04.1971; OIB: 52857502130; Ž
 27. MIROSLAV OREŠKI; HRVAT; PALINOVEC, PALINOVEC 15; rođ. 27.06.1965; OIB: 69460405978; M
 28. ŽELJKA GREGORINČIĆ; HRVATICA; MALA SUBOTICA, ULICA AUGUSTA ŠENOE 30; rođ. 15.10.1972; OIB: 51949904296; Ž
 29. SANDRA MLINARIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA TOMAŠA GORIČANCA 4; rođ. 16.03.1971; OIB: 13581709675; Ž
 30. PETRA GRABAR, dipl. oec.; HRVATICA; TOTOVEC, ULICA DR. VLADIMIRA BAKARIĆA 39/A; rođ. 27.03.1975; OIB: 08781447637; Ž
 31. MARINA NINIĆ, mag. prim. educ.; HRVATICA; SLEMENICE, SLEMENICE 48; rođ. 06.09.1979; OIB: 22974962754; Ž
 32. IVANKA GRAHOVEC; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA JAKOVA GOTOVCA 1; rođ. 14.05.1949; OIB: 57539892191; Ž
 33. MIRAN VIDOVIĆ, mag. iur.; HRVAT; MIHOVLJAN, ULICA NIKOLE TESLE 15; rođ. 12.06.1986; OIB: 74403355687; M
 34. NEVENKA JAMBOR; HRVATICA; MURSKO SREDIŠĆE, MURSKA 26; rođ. 25.06.1966; OIB: 78208341009; Ž
 35. MARIO PETEK; HRVAT; IVANOVEC, ULICA JOSIPA BROZA 17; rođ. 14.01.1970; OIB: 51138720768; M
 36. KARMEN ŽILAVEC; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA DR. VLATKA MAČEKA 11; rođ. 18.11.1972; OIB: 35186417632; Ž
 37. IVAN GRAHOVEC; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA JAKOVA GOTOVCA 1; rođ. 03.01.1947; OIB: 92424396467; M
 38. IVANA REŠETAR; HRVATICA; NOVO SELO NA DRAVI, ULICA DR. VLADIMIRA BAKARIĆA 2/A; rođ. 09.05.1980; OIB: 13124817690; Ž
 39. DRAGUTIN ŽVORC; HRVAT; ČAKOVEC, POLJSKA 14; rođ. 06.05.1963; OIB: 43932289371; M
 40. ANTUN LADIĆ; HRVAT; VUKANOVEC, VUKANOVEC 100; rođ. 02.02.1970; OIB: 07306260980; M
 41. MARIJA HERTELENDI; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA JAKOVA GOTOVCA 1/B; rođ. 12.08.1975; OIB: 89016603154; Ž

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU 

 

ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

Nositeljica liste: SONJA FAŽON, struč. spec. ing. agr.

Kandidatkinje/kandidati:

 1. SONJA FAŽON, struč. spec. ing. agr.; HRVATICA; NOVAKOVEC, PALOJEK 3; rođ. 21.05.1974; OIB: 79384310544; Ž
 2. RAJKO JAGAR, mag. oec.; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA JOŽE POŽGAJA 10; rođ. 10.11.1956; OIB: 38648800490; M
 3. MARIO BOŽINOVIĆ, dipl. ing. građ.; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 3; rođ. 22.08.1975; OIB: 67668620724; M
 4. DUBRAVKO CVETKO; HRVAT; PRELOG, ČAKOVEČKA 71; rođ. 08.03.1989; OIB: 83731849554; M
 5. VLASTA TARADI, dipl. iur.; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 31; rođ. 29.07.1975; OIB: 34990933447; Ž
 6. GORDANA VUKOVIĆ, struč. spec. ing. agr.; HRVATICA; NOVAKOVEC, PALOJEK 10; rođ. 18.11.1970; OIB: 93731713547; Ž
 7. BERISLAV KIRIĆ, mr. pharm.; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA STJEPANA RADIĆA 24; rođ. 06.03.1968; OIB: 69647501129; M
 8. DOBRIŠA ZVOŠEC; HRVAT; KOTORIBA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 80; rođ. 27.02.1964; OIB: 05252960268; M
 9. DAMIR ŠARDI, dipl. inf.; HRVAT; MURSKO SREDIŠĆE, MARTINSKA 169; rođ. 11.09.1976; OIB: 69456767099; M
 10. INES PANIĆ; HRVATICA; VUGRIŠINEC, VUGRIŠINEC 4; rođ. 26.05.1989; OIB: 27390656993; Ž
 11. mr. sc. ZLATKO BACINGER; HRVAT; ČAKOVEC, TRAVNIK 1; rođ. 27.01.1960; OIB: 65493223548; M
 12. IVANA MAJSAN, dr. vet. med.; HRVATICA; SAVSKA VES, J.BAJKOVCA 124; rođ. 23.10.1982; OIB: 44116941551; Ž
 13. BORIS ZANJKO; HRVAT; ŠENKOVEC, ULICA AUGUSTA ŠENOE 65; rođ. 17.02.1964; OIB: 70672741101; M
 14. NATAŠA BOJ; HRVATICA; ČAKOVEC, PRELOŠKA 20; rođ. 06.01.1969; OIB: 09974198152; Ž
 15. MARIJA TARADI, mr.prof.def.; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 31; rođ. 15.12.1950; OIB: 33482484907; Ž
 16. ŽELJKO BALOG; ROM; PRIBISLAVEC, ULICA ZVONIMIRA BALOGA 15; rođ. 23.04.1962; OIB: 21140890957; M
 17. PERICA HAJDAROVIĆ, mag. ing. mech.; HRVAT; PODTUREN, ULICA VLADIMIRA NAZORA 60; rođ. 16.09.1991; OIB: 13580296436; M
 18. JOSIP KRIŽAIĆ; HRVAT; ŠENKOVEC, J.H.ZDELARA 5; rođ. 10.03.1968; OIB: 68044558962; M
 19. KAROLINA BOGDAN, bacc. med. techn.; HRVATICA; VRHOVLJAN, ČAKOVEČKA 29; rođ. 26.08.1989; OIB: 51024973564; Ž
 20. mr. sc. VLADIMIR KRIŽAIĆ, dipl. ing. građ.; HRVAT; PODTUREN, TRG KALVARIJE 15; rođ. 01.04.1963; OIB: 47983042135; M
 21. ZLATKO TOMAŠEK; HRVAT; DOMAŠINEC, STJEPANA MEZGE 15; rođ. 06.07.1988; OIB: 71157837628; M
 22. JOSIP MAČEK; HRVAT; PODBREST, ULICA MARKA KOVAČA 21; rođ. 17.08.1997; OIB: 41675130219; M
 23. KSENIJA PINTARIĆ; HRVATICA; DONJI KRALJEVEC, LUDBREŠKA 66; rođ. 08.10.1977; OIB: 51760334953; Ž
 24. DUŠANKA KIRIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA STJEPANA RADIĆA 24; rođ. 13.04.1979; OIB: 62166013552; Ž
 25. MIRJANA KRČMAR, bacc. med. techn.; HRVATICA; GARDINOVEC, GARDINOVEC 38; rođ. 19.01.1969; OIB: 37933826207; Ž
 26. MIRICA PINTARIĆ; HRVATICA; PRIBISLAVEC, ULICA DR. VINKA ŽGANCA 27; rođ. 05.10.1964; OIB: 82554443886; Ž
 27. CINDY GLAVAK; HRVATICA; PRELOG, JUG I 27; rođ. 25.01.1995; OIB: 09575309085; Ž
 28. ZDRAVKO TARADI; HRVAT; PALOVEC, ČAKOVEČKA 19; rođ. 25.03.1979; OIB: 42633026550; M
 29. BISERKA DOLENEC; HRVATICA; PRELOG, DRAVSKA ULICA 37; rođ. 29.08.1963; OIB: 20064640068; Ž
 30. MILAN JAKLIN; HRVAT; ČESTIJANEC, BUKOVJE 8/B; rođ. 08.11.1959; OIB: 40803297565; M
 31. STANKA BOJIĆ; HRVATICA; ŠENKOVEC, VRTNA 12; rođ. 16.01.1959; OIB: 38869245543; Ž
 32. DEJAN ZADRAVEC; HRVAT; MAČKOVEC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 152; rođ. 19.08.1965; OIB: 13795236924; M
 33. GORDANA GUDLIN; HRVATICA; GORIČAN, MIJE SMOLEKA 9; rođ. 15.06.1987; OIB: 20683204636; Ž
 34. MELANI CVETKO; HRVATICA; GORIČAN, ULICA ZRINSKIH 9; rođ. 17.07.1990; OIB: 25249830997; Ž
 35. TIN LADIĆ; HRVAT; PRELOG, V.NAZORA 47; rođ. 24.07.1991; OIB: 28557492829; M
 36. EMANUEL PAVLIC; HRVAT; GORIČAN, ULICA ZRINSKIH 9; rođ. 14.01.1992; OIB: 51709335355; M
 37. NIKOLINA BOŽINOVIĆ, dipl. ing. građ.; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 3; rođ. 06.12.1977; OIB: 32491037110; Ž
 38. ZDRAVKO VNUK; HRVAT; ČESTIJANEC, ČESTIJANEC 23/A; rođ. 30.01.1962; OIB: 50871650049; M
 39. STANISLAV MIKLIN; HRVAT; BADLIČAN, BADLIČAN 7; rođ. 18.07.1954; OIB: 23628726267; M
 40. JASENKA CVETKO; HRVATICA; PRELOG, ČAKOVEČKA 71; rođ. 03.06.1962; OIB: 16135554163; Ž
 41. NIKOLA KRHAČ; HRVAT; NOVAKOVEC, SELSKA 75; rođ. 27.12.1945; OIB: 81225028004; M

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 51. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Županijsko izborno povjerenstvo MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

Nositelj liste: MLADEN NOVAK

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MLADEN NOVAK; HRVAT; SLAKOVEC, SLAKOVEC 63/D; rođ. 22.11.1960; OIB: 14244365126; M
 2. ZORAN VIDOVIĆ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA TINA UJEVIĆA 23; rođ. 19.12.1964; OIB: 03355872837; M
 3. ŽELJKO PAVLIC; HRVAT; SVETA MARIJA, TRG BANA JELAČIĆA 4; rođ. 07.04.1962; OIB: 28419398794; M
 4. VALENTIN KOČILA; HRVAT; DONJI KONCOVČAK, DONJI KONCOVČAK 15; rođ. 04.02.1949; OIB: 11159148768; M
 5. BOŠKA BAN VLAHEK; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 21; rođ. 06.11.1981; OIB: 85256585722; Ž
 6. SLAĐAN MIHOCI; HRVAT; PRELOG, ULICA AUGUSTA ŠENOE 6; rođ. 25.02.1973; OIB: 45293455120; M
 7. ĐURĐICA SLAMEK; HRVATICA; SVETA MARIJA, ANDRIJE HABUŠA 46; rođ. 09.05.1963; OIB: 61711719955; Ž
 8. MARINA OREHOVEC; HRVATICA; MURSKO SREDIŠĆE, ULICA MARKA KOVAČA 26; rođ. 30.11.1958; OIB: 33411384861; Ž
 9. ŽELJKO KOFJAČ; HRVAT; MACINEC, GLAVNA ULICA 14; rođ. 20.02.1969; OIB: 99088630281; M
 10. NADICA LOVREC; HRVATICA; GORNJI MIHALJEVEC, GORNJI MIHALJEVEC 29; rođ. 04.05.1951; OIB: 33224791444; Ž
 11. SINIŠA ŠALAMON; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 14; rođ. 14.10.1972; OIB: 20123807603; M
 12. MIHAELA MARTINČIĆ; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, 3.TRAVNJA 36; rođ. 25.03.1971; OIB: 11783518267; Ž
 13. MILJENKO HORVAT; HRVAT; DONJI KRALJEVEC, ULICA GORNJI KRAJ 49; rođ. 22.06.1964; OIB: 53558112560; M
 14. FRANCISKA ĆETKOVIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA IVANA PL. ZAJCA 43; rođ. 27.02.1951; OIB: 44197701563; Ž
 15. MARIO MOHARIĆ; HRVAT; GORIČAN, ŠKOLSKA 21; rođ. 01.01.1970; OIB: 72156069689; M
 16. EDITA LEHKEC; HRVATICA; STRAHONINEC, DRAVSKA 48; rođ. 01.06.1979; OIB: 17374053191; Ž
 17. VESNA BRANIŠA; HRVATICA; BELICA, ZAGREBAČKA ULICA 1; rođ. 22.01.1966; OIB: 29698391759; Ž
 18. ZLATKO BACINGER; HRVAT; ČAKOVEC, BUZOVEČKA ULICA 43; rođ. 23.04.1961; OIB: 51679069194; M
 19. RAJKO BULAT; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA SLAVKA KOLARA 105; rođ. 26.09.1974; OIB: 47602938683; M
 20. DRAGUTIN BARLEK; HRVAT; BREZJE, BREZJE 61/A; rođ. 16.01.1956; OIB: 67001564119; M
 21. JASENKA HORVAT; HRVATICA; ČAKOVEC, MARTINA PUŠTEKA 18; rođ. 10.04.1956; OIB: 13722199234; Ž
 22. PETAR NOVAK; HRVAT; PRELOG, DRAVSKA ULICA 21; rođ. 12.01.1949; OIB: 22437487081; M
 23. DEAN ŽBULJ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA VLADIMIRA NAZORA 26; rođ. 30.05.1965; OIB: 55022234393; M
 24. ZVONIMIR SILADI; HRVAT; KOTORIBA, ULICA ALOJZIJE STEPINCA 3; rođ. 10.02.1965; OIB: 24203283515; M
 25. JOSIP ZANJKO; HRVAT; NEDELIŠĆE, ČAKOVEČKA 83/A; rođ. 15.11.1948; OIB: 01261511844; M
 26. ZLATKO LOVRENČIĆ; HRVAT; PALINOVEC, PALINOVEC 117; rođ. 01.08.1957; OIB: 10338856419; M
 27. ANA MARIA BABIĆ; HRVATICA; LOPATINEC, V.NAZORA 16/A; rođ. 06.07.1993; OIB: 07794259400; Ž
 28. BISERKA TARANDEK; HRVATICA; VRATIŠINEC, NOVI BRODEC 44; rođ. 10.01.1960; OIB: 03724182569; Ž
 29. ZDRAVKO MIKULAN; HRVAT; PREKOPA, PREKOPA 39; rođ. 15.08.1958; OIB: 58534146865; M
 30. MARIJA FRANČIĆ; HRVATICA; SVETA MARIJA, GLAVNA 17; rođ. 29.01.1950; OIB: 45899386289; Ž
 31. FRANJO KRAVARŠĆAN; HRVAT; BELICA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 146; rođ. 21.01.1939; OIB: 40955660485; M
 32. TANJA ZELENBABA; HRVATICA; ČAKOVEC, LJUDEVITA GAJA 8; rođ. 15.10.1963; OIB: 06918508321; Ž
 33. VALENTINA LEČEK; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA DR. IVANA NOVAKA 30; rođ. 20.03.1986; OIB: 98115290806; Ž
 34. IVAN ŠIMUNKOVIĆ; HRVAT; CIRKOVLJAN, DRAVSKA 10/A; rođ. 04.12.1989; OIB: 39483241823; M
 35. PETRA NOVINŠČAK; HRVATICA; SVETI MARTIN NA MURI, GLAVNA 8; rođ. 29.05.1980; OIB: 22279151841; Ž
 36. MAJA BLAŽIĆ ZELENIĆ; HRVATICA; DOMAŠINEC, GLAVNA 237; rođ. 03.08.1989; OIB: 30780200610; Ž
 37. VESNA BARANAŠIĆ HORVAT; HRVATICA; ŠENKOVEC, ULICA AUGUSTA ŠENOE 9/B; rođ. 05.12.1983; OIB: 65554389903; Ž
 38. MLADEN ČONKA; HRVAT; DONJI PUSTAKOVEC, DONJI PUSTAKOVEC 124; rođ. 10.05.1968; OIB: 83358893199; M
 39. ANTUN TURK; HRVAT; MURSKO SREDIŠĆE, FRANKOPANSKA ULICA 57; rođ. 21.01.1942; OIB: 37013524227; M
 40. TATJANA BAŠEK; HRVATICA; NEDELIŠĆE, SAJMIŠTE 7; rođ. 14.08.1990; OIB: 20057492886; Ž
 41. MATJAŠ ORŠUŠ; ROM; PARAG, PARAG 30; rođ. 23.06.1971; OIB: 36880777274;


MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 51. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Županijsko izborno povjerenstvo MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja ŽIVI ZID, MEĐIMURSKA STRANKA – MS, SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA, AKCIJA MLADIH – AM, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ŽIVI ZID
MEĐIMURSKA STRANKA – MS
SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA
AKCIJA MLADIH – AM

Nositelj liste: dr. sc. BRANIMIR BUNJAC

Kandidatkinje/kandidati:

 1. dr. sc. BRANIMIR BUNJAC; HRVAT; MIHOVLJAN, ULICA KATARINE ZRINSKI 1/C; rođ. 06.03.1972; OIB: 97717711607; M
 2. SNJEŽANA SABOLEK; HRVATICA; DEKANOVEC, KALNIČKA ULICA 36; rođ. 09.07.1974; OIB: 61889652933; Ž
 3. NINO VRHAR; HRVAT; LOPATINEC, V.NAZORA 25/A; rođ. 08.12.1967; OIB: 19790200586; M
 4. DAMIR GRAŠIĆ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA TINA UJEVIĆA 2; rođ. 17.08.1962; OIB: 82630146076; M
 5. PETRA HORVATIĆ; HRVATICA; STRAHONINEC, PAVLEKA MIŠKINE 30; rođ. 13.12.1995; OIB: 95256128448; Ž
 6. BORKA BUNJAC, prof.; HRVATICA; MIHOVLJAN, ULICA KATARINE ZRINSKI 1/C; rođ. 02.02.1970; OIB: 63540265214; Ž
 7. FRANCIŠKA VIDA; HRVATICA; ŠTRUKOVEC, ŠTRUKOVEC 110; rođ. 09.03.1966; OIB: 88157116703; Ž
 8. ALENKA LIPIĆ, ing.; HRVATICA; MURSKO SREDIŠĆE, ULICA JOSIPA ŠAJNOVIĆA 3; rođ. 09.06.1980; OIB: 73610657910; Ž
 9. JANJA MASKALJEVIĆ; HRVATICA; MAČKOVEC, BALOGOVEC 97; rođ. 11.01.1991; OIB: 96611854284; Ž
 10. KRISTIJAN PALFI; HRVAT; BELICA, NIKOLE TESLE 9; rođ. 22.10.1989; OIB: 24077535155; M
 11. JASNA HRLEC; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA OTONA ŽUPANČIĆA 26; rođ. 30.05.1965; OIB: 88147773588; Ž
 12. SANDRA ŠVENDA; HRVATICA; PRELOG, GLAVNA ULICA 41; rođ. 11.03.1967; OIB: 74383048889; Ž
 13. VLADIMIR MIHALJEVIĆ; HRVAT; KAPELŠČAK, KAPELŠČAK 45/B; rođ. 25.01.1954; OIB: 61069796468; M
 14. STEFAN BALOG, prof.; HRVAT; MAČKOVEC, BALOGOVEC 92; rođ. 26.04.1990; OIB: 09900377373; M
 15. MIHAEL KELNARIĆ; HRVAT; GRABROVNIK, GRABROVNIK 63; rođ. 16.06.1995; OIB: 23853301314; M
 16. DRAGAN PONGRAC; HRVAT; DONJA DUBRAVA, BRODARSKA 2/A; rođ. 27.10.1977; OIB: 33867963183; M
 17. VESNA SOBOČANEC; HRVATICA; PRIBISLAVEC, ULICA NIKOLE TESLE 4/A; rođ. 13.02.1982; OIB: 08817124479; Ž
 18. IVAN KOLAC; HRVAT; ČAKOVEC, TRAVNIČKA ULICA 64; rođ. 17.12.1948; OIB: 81939778972; M
 19. MILEVA KLOBUČARIĆ; HRVATICA; ČAKOVEC, ULICA IVANA GUNDULIĆA 9; rođ. 04.10.1965; OIB: 11822489120; Ž
 20. DRAGUTIN TARADI; HRVAT; ŠENKOVEC, BUDINA 43/A; rođ. 12.10.1957; OIB: 36409458999; M
 21. RADOJKA ŠTRUKELJ; HRVATICA; STRAHONINEC, PAVLEKA MIŠKINE 42; rođ. 12.12.1957; OIB: 96637005490; Ž
 22. ANNA BRATKOVIĆ; RUSKINJA; NEDELIŠĆE, KARLOVIĆ VINKA 45/A; rođ. 16.05.1990; OIB: 00066533951; Ž
 23. MIROSLAV BOŽIĆ, ing.; HRVAT; MURSKO SREDIŠĆE, ULICA JOSIPA ŠAJNOVIĆA 3; rođ. 23.12.1980; OIB: 66114671439; M
 24. LUKA NUIĆ; HRVAT; VUGRIŠINEC, VUGRIŠINEC 109; rođ. 17.02.1990; OIB: 88930904118; M
 25. NEVEN PODVEZANEC; HRVAT; PRELOG, KONOPLJIŠĆE 4; rođ. 03.10.1995; OIB: 21092551993; M
 26. BLANKA HORVAT; HRVATICA; ČAKOVEC, AUGUSTA ŠENOE 11; rođ. 28.08.1976; OIB: 23125183228; Ž
 27. MIKEL PERUŠKO; HRVAT; ZAVEŠČAK, ZAVEŠČAK 56; rođ. 05.05.1976; OIB: 13416529920; M
 28. NIKOLA HABJAN; HRVAT; IVANOVEC, ULICA JOSIPA BROZA 77; rođ. 18.02.1993; OIB: 46402633072; M
 29. ANTONIO ČREP; HRVAT; PALOVEC, NOVA 11; rođ. 01.08.1992; OIB: 47892380374; M
 30. ANTONIA TRAJBAR; HRVATICA; STRAHONINEC, ŽRTAVA FAŠIZMA 16; rođ. 17.04.1984; OIB: 18983191232; Ž
 31. TATJANA TRSTENJAK; HRVATICA; PRIBISLAVEC, ULICA DR. VINKA ŽGANCA 7/C; rođ. 01.03.1966; OIB: 96291683685; Ž
 32. DRAŽEN HORVAT; HRVAT; KNEZOVEC, KNEZOVEC 119; rođ. 27.10.1966; OIB: 86706313436; M
 33. ANA ŽVORC; HRVATICA; DEKANOVEC, PRVOMAJSKA ULICA 45; rođ. 06.04.1986; OIB: 14457412830; Ž
 34. AUGUSTIN MARJANOVIĆ; HRVAT; GORNJI KURŠANEC, USKA ULICA 12; rođ. 01.01.1982; OIB: 01236067707; M
 35. TIHOMIR TOPLEK; HRVAT; IVANOVEC, ULICA JOSIPA BROZA 123; rođ. 19.05.1990; OIB: 90194203799; M
 36. ANDREAS TORNER; HRVAT; MIHOVLJAN, PRVOMAJSKA ULICA 82; rođ. 11.02.1994; OIB: 33822528559; M
 37. MELITA HABJAN; HRVATICA; IVANOVEC, ULICA JOSIPA BROZA 77; rođ. 11.01.1996; OIB: 50520101046; Ž
 38. LANA RODIGER; HRVATICA; NOVO SELO ROK, MATIJE GUPCA 70; rođ. 17.04.1987; OIB: 27358644463; Ž
 39. PETAR DOBRAŠ; HRVAT; ČAKOVEC, ULICA NIKOLE PAVIĆA 4; rođ. 20.04.1965; OIB: 36180033649; M
 40. ANTUN PINTARIĆ; HRVAT; DEKANOVEC, PRVOMAJSKA ULICA 45; rođ. 01.06.1965; OIB: 24423377683; M
 41. LANA HORVAT; HRVATICA; ČAKOVEC, AUGUSTA ŠENOE 11; rođ. 12.10.1995; OIB: 60131442671; Ž

 

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVOREPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 013-03/17-01/1

URBROJ: 2109/1-01/03-17-84

ČAKOVEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 51. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Županijsko izborno povjerenstvo MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 1. HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
  • Nositelj liste: HRVOJE ŠLEZAK
 2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  • Nositelj liste: DARKO HORVAT, dipl. ing. el.
 3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
  • HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
  • NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
  • Nositelj liste: MATIJA POSAVEC
 4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  • Nositelj liste: dr. sc. PREDRAG KOČILA
 5. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
  • Nositeljica liste: SONJA FAŽON, struč. spec. ing. agr.
 6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  • HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  • MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS
  • HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
  • Nositelj liste: MLADEN NOVAK
 7. ŽIVI ZID
  • MEĐIMURSKA STRANKA – MS
  • SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA
  • AKCIJA MLADIH – AM
  • Nositelj liste: dr. sc. BRANIMIR BUNJAC
    PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

MILKO SAMBOLEK

 

 

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*