Međimurje Press
Politika i društvo

Otvoreno pismo gospodinu županu Matiji Posavcu i gospođi gradonačelnici Ljerki Cividini!

Pismo ALEKSANDRA MAKOVCA

Uzimam si slobodu da Vam se na ovaj način obratim nakon što sam u lokalnim novinama pročitao članak o polemici koja se razvila oko ”Studija obnove Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski Čakovec” i njezine primjene na terenu.

O tome projektu nisam znao gotovo ništa, ali sam ga nakon što sam saznao za polemiku o obnovi vegetacije u Perivoju Zrinskih nabavio i proučio.
Mogu reći kako projekt u glavnini smatram vrlo dobrim, ali zapravo jako nedovoljnim za zahvate koje u Perivoju doista treba napraviti. Toga je očito bio svjestan i sam autor, pa je studiju proširio i na dijelove koji se ne tiču striktno vegetacije, zaključno navodeći potrebu izrade cjelovitog projekta uređenja.
Stoga smatram da je ”Studija” zapravo tek dobra osnova, na temelju koje ne bi trebalo odmah ići u radove na terenu, već bi trebalo izraditi kompletan arhitektonski projekt uređenja Perivoja, u kojem bi vegetacija (glavni dio ove studije) bila dio projekta.
Svaki projekt Perivoja pak mora polaziti od sljedećih polaznih činjenica:
– Stari grad Čakovec je centar i glavni sadržaj Perivoja, te sve drugo mora biti u funkciji njegove prezentacije
– Stari grad Čakovec pak je po lokaciji i načinu gradnje tipičan ”Wasserburg” – grad na vodi. Sagrađen je u močvarnoj šumi hrasta lužnjaka i svojevremeno bio okružen sa dva prstena vodenih opkopa. Svaka obnova Perivoja mora poštovati tu činjenicu.
– Perivoj je danas okružen gradom, pa je potrebna dobra interakcija između grada i perivoja, pogotovo na istočnoj strani perivoja, na spoju Perivoja i sadašnjeg Trga Republike te terena bivše tvornice MTČ.
Da bi se prostorno, povijesno, građevinski i hortikulturno osmislio taj prostor, potrebna je dobra suradnja Županije (kao vlasnika Starog grada) i grada Čakovca (kao vlasnika Perivoja i planera pročelja grada prema Perivoju). U svrhu realizacije kompletne obnove potrebno je izraditi tri osnovna projekta. To su:
– Projekt obnove i rekonstrukcije dijela tvrđave koji nije bio zahvaćen u projektu obnove tvrđave koji se upravo uspješno privodi kraju, a kojim će se konzervirati te dijelom rekonstruirati i prezentirati taj dio tvrđave.
– Detaljni urbanistički plan prostora bivšeg MTČ-a, sa proširenjem Perivoja na dio prostora bivšeg MTČ-a kojim je ovaj preduboko zadro u Perivoj
– Arhitektonski projekt uređenja Perivoja sa svim radovima potrebnim da se ponovo dočara čitava tvrđava kao Wasserburg, te obnove nasadi u njemu sa naglaskom na vegetaciju koja spada u šumu hrasta lužnjaka (dakle, crnogorica i platane – gnjezdišta vrana – otpadaju).
Ako neki od navedenih projekata moguće i postoji, potrebna je njegova revizija, i to iz najmanje tri razloga:
– prijašnja vlast u gradu je bila apsolutno podkapacitirana za takve prostorne i projektne zahvate.
. u međuvremenu su srušeni građevinski objekti bivšeg MTČ-a. Time je za Perivoj i grad Čakovec nastupila krucijalna promjena u pozitivnom smislu, jer je nestala barijera koja je fizički odvajala grad od Perivoja i duboko zadirala u sam Perivoj.
– svi dosadašnji projekti, pa i oni trenutno aktuelni (obnova Starog grada i „Studija“) nisu sveobuhvatni i zapravo su parcijalni, te nedovoljno ambiciozni.
Usput napominjem da izvedbu svakog od tih projekata moraju pratiti odgovarajući arheološki radovi jer se radi o zaštićenom povijesnom području.
Smatram da još nije prekasno, te da su prilike za kompletno uređenje, obnovu i rekonstrukcije i Perivoja i Starog grada upravo optimalne, a zbog sljedećeg:
– na vlasti u Gradu i Županiji su dvije osobe u najboljoj životnoj dobi za obnašanje dužnosti na kojima jesu i pripadaju istoj političkoj opciji, te pretpostavljam da mogu dobro surađivati, što do sada uglavnom nije bio slučaj između Grada i Županije
– oboje su rođeni Čakovčanci (pretpostavljam sa odgovarajućim osjećajem za svoj grad),
– oboje su dovoljno stari da imaju znanja te upravljačka, organizacijska, stručna i sva druga potrebna iskustva za izvođenje takvih projekata.
– oboje su dovoljno mladi da nisu previše opterećeni negativnim naslijeđem komunizma koje u sebi nosimo svi mi stariji, pa i oni koji nikad nisu bili aktivni članovi bivšeg SK.
– postoji pozitivno iskustvo sa nazovimo je, I. fazom obnove Starog grada, i što se tiče opsega rekonstrukcije i što se tiče financiranja od strane EU. A financiranje je bilo rak-rana svih nekadašnjih zahvata i projekata obnove.
– siguran sam da će EU i budući kompletni projekt prepoznati kao kvalitetan i financirati ga jednako kao što je financirala projekt (inače manjkav) obnove Starog grada i ”Studiju” koja zapravo i nije projekt. To je posebno bitno, jer sam Grad i Županija nikad ne bi skupili sredstva dostatna za takav zahvat.
– nestalo je prostorno ograničenje – barijera koju su činili pogoni bivšeg MTČ-a. Na tom prostoru potrebno je predvidjeti objekte koji će činiti pročelje grada prema Perivoju. Između ostalog, moguće i novu zgradu gradskog poglavarstva.
Ovo je zapravo jedinstvena prilika, koja se pojavila nakon više od 100 godina zanemarivanja, devastacije, zloupotrebe i pogrešnih zahvata u Perivoj.
Ovakva prilika javlja se jednom u životu. Nadam se da će gospodin župan i gospođa gradona-čelnica prepoznati potencijal projekta cjelovitog uređenja Starog grada i Perivoja, te da će je iskoristiti. Time će sačuvati i oplemeniti ovaj prostor, te budućim naraštajima u nasljeđe ostaviti i Stari grad Čakovec i Perivoj Zrinskih ne kao zapušteni, već kao brušeni dragulj naše povijesne i kulturne baštine.
Ako pak je ne iskoriste, iduća takva prilika možda se javi za jedno 50 godina, a možda i nikad više. Ali ja imam povjerenja u gospodina župana i gospođu gradonačelnicu.
S poštovanjem,
Aleksandar Makovec, dipl. inž.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja