Međimurje Press
Politika i društvo

[PILOT PROGRAM U MEĐIMURJU] UNICEF s partnerima uspješno provodi EU Jamstvo za svako dijete!

Ured UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s 11 provedbenih partnera, u Međimurskoj županiji uspješno provodi pilot-program EU Jamstvo za svako dijete financiran sredstvima Europske unije, povećavajući tako pristup osnovnim uslugama za najranjiviju djecu i obitelji. Kako bi se dugoročno utjecalo na jednake prilike za svako dijete, uspješno se testira održivost aktivnosti i njihova mogućnost repliciranja u drugim sredinama, a u izradi je i Nacionalni akcijski plan koji će se baviti izazovima dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Specifičnim intervencijama i aktivnostima u trećoj fazi pilot-programa usmjerenima u tri područja djelovanja, UNICEF želi povećati broj djece uključene u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, omogućiti bolji pristup uslugama rane intervencije za djecu s teškoćama i njihove obitelji, osnažiti roditelje i pomoći im da razviju potrebne vještine te omogućiti pristup sveobuhvatnim uslugama zaštite djece i obitelji.

Ostvareni rezultati po područjima 

Zaštita djece i podrška obiteljima

 • 389 djece do sada je obuhvaćeno programima podrške obiteljima
 • 627 roditelja steklo je nova znanja i vještine kroz različite vrste programa podrške roditeljstvu, među kojima su i radionice Rastimo zajedno i mi plus!
 • 55 stručnjaka i 21 romski kulturni medijator educirani su za provođenje programa potpore roditeljstvu
 • 66 stručnjaka iz centara za socijalnu skrb educirano je u područjima kao što su vođenje i upravljanje slučajevima, radu na prevladavanju stereotipa te učenju bajaškog jezika
 • 30 obiteljskih terenskih radnika steklo je nova znanja i vještine o učinkovitim obiteljskim intervencijama
 • 150 stručnjaka iz 7 naselja steklo je nova znanja i vještine o međusektorskoj suradnji te je uspostavljeno 7 međusektorskih timova za integrirano pružanje usluga. 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 • Uspostavljena su i opremljena dva Centra igre s knjižnicama igračaka u Držimurcu Strelcu i Kuršancu, te je podržan nastavak rada Centra igre u Orehovici. Centri će svojim aktivnostima obuhvatiti oko 450 djece.
 • U Centrima igre zaposlena su tri romska asistenta i tri stručna edukatora
 • 77 stručnjaka sudjelovalo je u edukacijama o razvoju inkluzivne svijesti te prevladavanju predrasuda i stereotipa u radu s djecom predškolske i rane osnovnoškolske dobi
 • Praktikum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu je opremljen inkluzivnim didaktičkim materijalima i vrtićkim namještajem koji će koristiti 150 studenata svake godine odgojiteljskog i učiteljskog smjera
 • Izmijenjen je kurikulum studentske prakse predškolskog odgoja i obrazovanja te studenti dio prakse obavljaju u multikulturalnom okruženju s djecom iz romske zajednice
 • Izrađena je metodologija za izračun ekonomske cijene vrtića s ciljem unaprjeđivanja politika financiranja troškova predškolskog odgoja i obrazovanja i većeg obuhvata djece

Rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju

 • Izrađen je Akcijski plan za ranu intervenciju u Međimurskoj županiji koji se temelji na mapiranju i analizi usluga rane intervencije te preporukama aktivnosti
 • Okupljeni su mobilni timovi sastavljeni od stručnjaka rane intervencije, pedijatra, ginekologa, psihologa, medicinskih sestara, sociologa i romskih kulturnih medijatora te je uspostavljeno mjesto pristupa za procjenu potreba djece
 • Mobilni timovi dosad su pružili podršku za 538 djece te 415 roditelja, a pružili su 1.614 usluga savjetovanja
 • 44 stručnjaka educirano je o međusektorskoj suradnji u pružanju usluga rane intervencije
 • pokrenuta online edukacijska platforma namijenjena zdravstvenim djelatnicima na koju se uključilo više od 60 zdravstvenih djelatnika

Sve najnovije informacije i priče o pilot-programu možete pronaći ovdje.

Morana Tuškan

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja