medjimurjepress@gmail.com

Cjenovni udar na standard Međimuraca!

Povećanje cijena plina i električne energije, za sada za poduzetnike ,  najnoviji su udar na standard međimurskih i hrvatskih građana i poduzetnika. Ova povećanja će posebno  veliki utjecaj imati na povećanje troškova života u Međimurskoj županiji. Naime,  s obzirom da su međimurske plaće i mirovine po svojoj visini pri samom dnu u Republici Hrvatskoj, u 2016. godini u Međimurskoj županiji dobivali smo najniže prosječne plaće u Hrvatskoj, jasno je da će ovaj udar na standard imati veći utjecaj na potrošače u Međimurskoj županiji nego u ,npr.,  Gradu Zagrebu u kojem je prosječna plaća 6.626 kn, dok je ona u Međimurju 4.652 kn. Prosječna hrvatska plaća isplaćena u lipnju 2017. g iznosila je 6.005 kn,
Problem postaje tim veći kad pogledamo koliko Međimurki i Međimuraca prima  prosječnu plaću manju od hrvatske ali manju i od one međimurske, a veliki broj radnica i radnika dobiva minimalnu plaću za rad u teškim uvjetima i smjenama. Podaci nam tako govore (iz edicije Međimurska županija u brojkama 2016.g.) da je u Međimurskoj županiji u 2016. g. bilo 31.747 zaposlenih u pravnim osobama. Najviše je bilo zaposlenih u prerađivačkoj industriji, 14.169 sa prosječnom plačom od 4.370 kn, trgovini sa 3.327 zaposlenih sa prosječnom plaćom od 4.014 kn i građevinarstvu sa 2.754 zaposlena i proječnom plaćom od 3.780 kn. Da su plaće radnika i radnica zapravo i niže, dokazuje podatak u razlici plaća između muškaraca i žena u prerađivačkoj industriji, gdje muškarci (većinski zaposleni u metalskoj) dobivaju prosječnu plaću od 5.012 kn, a žene (većinski zaposlene u tekstilu i obući) dobivaju 3.376 kn prosječne plaće.                                                                                                                                                                                                                                                                          Ovim plaćama teško da se mogu servisirati sve potrebe međimurskih obitelji, od režija, prehrane do školovanja djece, što sve utječe na stvaran pad životnog standarda u Međimurju. Sve mjere koje je Vlada RH do sada poduzela, od smanjenja PDV-a, povećanja minimalne plaće i porezne reforme, očito je najmanje efekta imaju na poboljšanje uvjeta života onih sa najmanjim primanjima. To je posebno vidljivo u Međimurju gdje ne bilježimo bitan rast plaća, a bilježimo stalan rast troškova života.
S obzirom da se u skorije vrijeme predviđa održavanje Sjednice Vlade RH u Međimurskoj županiji, pozivamo predstavnike županije da upoznaju članove Vlade sa stvarnim gospodarsko-socijalnim stanjem u Međimurskoj županiji i da na temelju toga pozovu Vladu da svoje politike provode u korist građana i gospodarstva, a ne interesnih skupina i lobija.

Predsjednik MDS–a:
Željko Pavlic
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              i

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*