Gradski vijećnici Makovec i Zorčec: “Smanjite naknadu za razvoj građanima”

ZAŠTO PLAĆAMO VISOKU CIJENU VODE? GRAD ČAKOVEC I MEĐIMURSKE VODE UVELE SINTAGMU “TRENUTNE POTREBE”

Osvrt na odluku Gradskog vijeća o izmjenama i dopunama odluke o obračunu i
naplati naknade za razvoj HDZ-ovih vijećnika u Gradskom vijeću na današnjoj konferenciji za novinare, koju su modelirali Aleksandar Makovec i Josip Zorčec.

Međimurske vode već su u prvih šest mjeseci skupile 691.000 kuna više nego su obaveze po kreditu kojeg treba otplatiti krajem 2022.g. Time zapravo prestaju razlozi za naplate obračuna za razvoj na trošak građana, jer su projekti plaćeni, pred završetkom, ili završeni. Mi smo svjesni da Grad Čakovec ima potrebu za daljnjim vodnim građevinama za koje još nema razrađene projekte i troškovnike. Zbog toga smatramo i tražimo, ne da se potpuno ukine naknada za razvoj (2 kune za domaćinstva i 2,6 za gospodarstvo), već da se smanje i prepolove s primjenom od 1.1.2018. na 1 kunu za građane i ustanove, i 1,3 kune po metru kubnom za gospodarstvo. To su strogo namjenska sredstva koja se mogu koristiti isključivo za nove vodne mreže u skaldu s planovima izgradnje. Zato treba imati planove i točno odrediti za koje će se namjene i projekte takva sredstva trošiti.

Nedopustivo je i protuzakonito da se naknada troši prema trenutno ukazanim potrebama, odnosno obavezama grada prema komunalnim i vodnim građevinama. Uvjereni smo da Međimurske vode i grad imaju trenutne ukazane potrebe, ali one nisu projekt temeljem kojeg se može odlučivati o visini naplate.

Tražimo pokazatelje i obrazloženje na koje je to trenutne ukazane potrebe utrošeno do sada više od 691 tisuća kuna. Nažalost uvedena je “sintagma” da se novci troše za” trenutne potrebe” Međimurskih voda i Grada Čakovca. To je vrlo nedefinirano i sredstva koja se putem plaćanja računa za vodu troše idu na štetu samih građana pa i gospodarstva. Zapravo, lijepo je tako dobivati sredstva za nedefinirano trošenje!

Evidentno je da sve radove na vodnoj mreži u Međimurju obavljaju Međimurske vode, a financiraju građani preko cijene vode i ne radi se o novcima iz Proračuna Grada Čakovca nego iz “nedefiniranih sredstava za razvoj”. Zato je i cijena vode koju plaćamo previsoka.

(rd)

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*