MDS: “Cementirana centralizacija”!

28. 11. 2017. godine, upravo na dan kada je 2013. g. u Skupštini Međimurske županije, na prijedlog Međimurskog demokratskog saveza, jednoglasno usvojena Deklaracija o jedinstvenosti Međimurske županije, održan je u Banskim dvorima   dvosatni radni sastanak župana pet sjevernih županija s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem i ministrima u Vladi.

Na sastanku su predsjedniku Vlade i ministrima predstavljeni brojni projekti za koje su župani zatražili pomoć  apelirajući da Vlada, s obzirom da županije nemaju financijskih kapaciteta, da podršku za sve projekte. Među predstavljenim projektima bili su i brojni međimurski s područja školstva, zdravstva, gospodarstva, socijale, prometa.

MDS pozdravlja sve inicijative koje idu u cilju bržeg razvoja i podizanja standarda stanovnika Međimurja, no istovremeno upozoravamo da ovaj sastanak još jednom  dokazuje da su naše županije potpuno ovisne o državi, odnosno da bez pomoći države ne mogu samostalno isfinancirati ni jedan značajan projekt u području školstva, zdravstva, socijale, kulture, prometa, gospodarskog razvoja … upravo u poslovima koje im određuje Ustav RH.

Da je situacija drugačija onda bi sigurno svjedočili završetku projekata koji su godinama, zbog premalih lokalnih i županijskih proračuna, na čekanju, npr. Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu ili osnovna škola u Pribislavcu.  Ni novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave neće bitno financijski osnažiti naše općine, gradove i županije, što znači da će i dalje biti ovisne o državnoj vlasti ili točnije o različitim lobijima koji zapravo kreiraju državnu politiku. U takvim sustavima, male sre dine kao što je Međimurje, imaju male šanse za ostvarenje svojih potreba. Samo decentralizacijom, ostavljanjem proračunskih sredstava na području na kojem su ostvarene, ostvarit će se uvjeti za ravnopravan i ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske.

Ovakva situacija u suprotnost je sa težnjama izrečenim u gore spomenutoj Deklaraciji o jedinstvenosti Međimurske županije iz 2013. godine gdje se navodi : ” U dijalogu sa središnjom državnom vlasti i ostalim hrvatskim regijama želimo ostvariti daljnju decentralizaciju, funkcionalnu i fiskalnu, kako bi jedinice regionalne i lokalne samouprave u potpunosti preuzele sve Ustavom Republike Hrvatske utvrđene nadležnosti iz svog samoupravnog djelovanja, te zajednički raditi na pripremi i definiranju novih mogućih nadležnosti regionalnih i lokalnih razina vlasti u skladu sa najboljim praksama razvijenih europskih i drugih država.

Na žalost, daleko smo još od takve prakse, što dovodi do daljnjeg cementiranja centralizacije u Republici Hrvatskoj, odnosno snaženja centralne vlasti na račun lokalne i regionalne.

Predsjednik MDS-a:
Željko Pavlic

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*