medjimurjepress@gmail.com

MDS: “Sačuvajmo Dravu!”

Na Dan državnosi, 25. 06. 2019., u Svetoj Mariji, Međimurski demokratski savez je organizirao ekološku akciju “Sačuvajmo Dravu!”, pridruživši se tako inicijativama za očuvanjem prirodnih vrijednosti starog toka rijeke Drave u Međimurskoj županiji i cijelog Regionalnog parka Mura-Drava u Republici Hrvatskoj.

Stotinjak sudionika mogli su se kroz hodnju, od Ribičkog doma ŠRD Klen do lokacije kamene obaloutvrde na Dravi,  upoznati sa prirodnim ljepotama ovog krajolika, ali i sa ugrozama koje im prijete. Detaljno je o tome informirao sudionike i vodio zaljubljenik u međimursku prirodu i vrstan fotograf Josip Horvat Majzek. 

Stari tok rijeke Drave, nizvodno od HE Dubrava, početak je ˝Europske Amazone˝ – ovdje počinje prirodna dinamičnost toka rijeke nakon grubih poremećaja zbog niza hidroelektrana u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Dio je Regionalnog parka Mura-Drava te prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Ovo je područje značajno po svojoj biološkoj raznolikosti – tu se nastanjuju brojne životinje od kojih je nemali broj zaštićenih vrsti: crna roda, vodomar, pčelarica, bregunica, siva čaplja, mala čigra, štekavac, dabar… Zeleni pojas uz rijeku Dravu sastoji se od različitih aluvijalnih staništa kao što su prirodne riječne obale, pješčane uvale, riječni otoci (ade), zatravljeni prirodni nasipi, pritoke, mješovite šume, trstici i vrbici, močvare, rukavci i jezerca.

O ciljevima ove aktivnosti MDS-a upoznao nas je  Željko Pavlic, predsjednik MDS-a:  “MDS se zalaže za očuvanje svih  vrijednosti i raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta Regionalnog parka Mura-Drava, pogotovo u ovom očuvanom dijelu rijeke Drave. Zbog toga se protivimo ljudskim aktivnostima koje ga mogu nepovratno narušiti; izgradnji hidroelektrana na Dravi, izgradnji obaloutvrda, deponiranju smeća na području parka, promjena vodnog režima koji je posljedica regulacije vodotoka, onečišćenja vode, pretjerane turističke eksploatacije … Uglavnom, treba se držati slova zakona, tako je u Zakonu o zaštiti prirode navedeno: “U regionalnom parku dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.” Samo tako ćemo očuvati prirodu za buduće generacije. ”

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*