medjimurjepress@gmail.com

Obilježimo 28. travnja – Svjetski dan zaštite na radu

U povodu svjetskog dana zaštite na radu – 28. travnja, Savjet za zdravstvo i socijalnu politiku SDP-a Međimurske županije i Savjet za gospodarstvo SDP-a Međimurske županije, ovim člankom pridružuju se kampanji Europske agencije za zaštitu na radu za razdoblje 2018 – 2019., koja se odnosi na upravljanje opasnim tvarima na radnim mjestima, a provodi se u više od 30 zemalja. Službeni naslov kampanje je ”Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”, dok slogan svih kampanja glasi: ”Sigurnost i zdravlje na radu tiču se svakoga. Dobro je za vas. Dobro je za posao.”

Ciljevi kampanje za razdoblje 2018 – 2019.  su podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnim mjestima, promicanje kulture sprječavanja rizika, poboljšanje razumijevanja rizika povezanih s karcinogenim tvarima, usmjeravanje na radnike s posebnim potrebama i ranjive skupine radnika s višim razinama rizika, te pružanje informacija o razvoju politike i odgovarajućem zakonodavstvu.

Opasne tvari definiraju se kao tvari koje predstavljaju povećanu opasnost za čovjeka, imovinu i okoliš, a u području prijevoza definirane su međunarodnim propisima koji su prihvaćeni i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj. U području stavljanja na tržište kao kemikalije definirane su Zakonom o kemikalijama koji propisuje postavljanje piktograma i znakova opasnosti na ambalažu, radi upućivanja na moguću opasnost. Prema vrsti rizika svake pojedine skupine opasne tvari se dijele u devet skupina: eksplozivi, plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, tvari podložne samozapaljenju, tvari koje u kontaktu s vodom proizvode zapaljive plinove, oksidirajuće tvari i organski peroksidi, otrovne i zarazne tvari, radioaktivni materijal, korozivne (nagrizajuće) tvari, te razne opasne tvari i predmeti, uključujući tvari opasne za okoliš. Neke opasne tvari mogu imati takve karakteristike da udovoljavaju klasifikacijskim kriterijima za više od jedne skupine.

Opasne tvari mogu biti uzrok akutnih i dugoročnih zdravstvenih problema kao što su iritacija kože, bolesti dišnog sustava i raka, sigurnosnih problema, kao što je požar, eksplozija i gušenje, te znatnih troškova u poslovanju zbog zaštitnih mjera kao i odgovornosti za njihovu provedbu. Opasne tvari mogu biti prisutne na gotovo svim mjestima rada. Šteta može nastati i nakon kratkoročne ili dugoročne izloženosti opasnim tvarima i njihovog dugoročnog nakupljanja u organizmu.

Poslodavci, rukovoditelji i radnici trebaju izgrađivati kulturu sprječavanja rizika u kojoj je zamjena opasnih tvari manje opasnim ili neopasnim, dio rutina čiji je cilj sprječavanje opasnosti i zaštita. Koraci za utvrđivanje opasnosti od opasnih tvari su utvrđivanje opasnosti, ocjena izloženosti opasnim tvarima, te određivanje zaštitnih mjera. Potrebno je popisati opasne tvari koje se koriste ili nastaju na mjestu rada, prikupiti podatke o šteti koju mogu prouzročiti, te ocijeniti koriste li se karcinogene ili mutagene tvari za koje se primjenjuju stroža pravila zaštite. Kod ocjenjivanja izloženosti potrebno je utvrditi tko sve može biti izložen, uključujući čistače i održivače, utvrditi vrstu, intenzitet, duljinu i učestalost izloženosti, te utvrditi povezanost s drugim rizicima kao što je požar, apsorpcija kroz kožu ili rad u mokrim uvjetima. Za određivanje mjera za zaštitu treba načiniti plan aktivnosti i odrediti sve osobe koje ih trebaju provoditi. Mjere se konstantno trebaju nadzirati i mjeriti njihov učinak.

Rad u uvjetima u kojima se poslodavci, radnici, zakonodavstvo i javno zdravstvo, ali i ostala područja ponašaju u skladu sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, utječu pozitivno i poticajno prema radu i zaposlenju.  Nezadovoljni, bolesni i nesigurni radnici ne mogu imati pozitivne stavove prema radu i svojim poslodavcima, već jedino radnici koji su zadovoljni, zdravi i sigurni.

SDP Međimurske županije

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*