Odustati od ustroja gradskog komunalnog redarstva kao svojevrsne „gradske policije“

PRIOPĆENJE S DANAŠNJE KONFERENCIJE ZA MEDIJE SABORSKOG ZASTUPNIKA PROF.DR.SC. ROBERTA PODOLNJAKA O PRIJEDLOGU ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je nedavno raspravljan u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, smatra se neustavnim zadiranjem u djelokrug jedinica lokalne samouprave u obavljanju komunalnih djelatnosti i u njihovo pravo da te ovlasti obavljaju u javnom interesu svojih građana i na način za koji smatraju da je najprimjereniji za njihove građane.

Prijedlogom zakona izostavlja se iz zakonskog teksta niz dosadašnjih komunalnih djelatnosti, poput javne vodoopskrbe i odvodnje, gospodarenje komunalnim otpadom ili dimnjačarske djelatnosti, iako se nesporno radi o izuzetno važnim komunalnim djelatnostima od interesa za građane. Te su djelatnosti prepuštene posebnim zakonima, u kojima nisu propisana temeljna načela obavljanja komunalnih djelatnosti, poput zaštite javnog interesa, neprofitnosti, zaštite korisnika, prostora okoliša i kulturnih dobara, javnosti, prihvatljivosti cijene komunalnih usluga, zaštite ugroženih kategorija građana itd.

U prijedlogu zakona očita je tendencija smanjivanja udjela komunalnih djelatnosti putem javnih komunalnih društava i ustanova na račun sve šire primjene povjeravanja tih djelatnosti privatnim trgovačkim društvima putem ugovora ili koncesija. Komunalne usluge žele se sve više liberalizirati i prepustiti tržištu, a  neće voditi zaštiti javnog interesa, nižoj cijeni komunalnih usluga i zaštiti ugroženih kategorija građana. U tom smislu snažno se protivimo predloženoj odredbi da postojeća komunalna društva više ne bi, pored komunalne, mogla obavljati bilo kakvu gospodarsku djelatnost, bez obzira koliko ta gospodarska djelatnost bila povezana s komunalnom. Tom se odredbom želi pogodovati brojnim privatnim interesima i lobijima koje se bave određenim djelatnostima. Također, prema predloženom zakonu, jedinice lokalne samouprave više ne bi mogle same proglasiti određenu djelatnost komunalnom, kao što to mogu prema važećem zakonu, već bi za to ubuduće morale dobiti suglasnost nadležnog ministra. To je nedopustivo zadiranje u pravo lokalne samouprave.

Važno je naglasiti kako bi se novi zakon, ukoliko bi bio donesen u predloženom tekstu, negativno odrazio na varaždinske tvrtke koje obavljaju uz svoju komunalnu djelatnost i neke gospodarske djelatnost, poput „Parkova“ , „Gradske tržnice“ ili „Čistoće“. One bi morale u potpunosti izdvojiti sve svoje gospodarske djelatnosti u nove tvrtke ili ih prestati obavljati. Primjerice, „Parkovi“ bi mogli obavljati samo komunalne djelatnosti kao što su uređenje javnih zelenih površina i ukop pokojnika, ali ne više druge djelatnosti koje bi se smatrale gospodarskim, kao što su prijevoz pokojnika, izgradnja grobnica i nadgrobnih spomenika, proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja,prodaja pogrebne robe itd. To bi izvjesno učinilo poslovanje te sada uspješne komunalne tvrtke gospodarski i tržišno znatno težim. Također, prijedlog zakona sada predviđa da u komunalnim tvrtkama vlasničke udjele može imati samo jedinica lokalne samouprave, čime se dovodi u pitanje postojanje tvrtke, poput „Parkova“ gdje zaposlenici imaju manjinski vlasnički udjel.

Među najspornijim zakonskim odredbama predstavljaju one koje se odnose na ustrojavanje gradskog komunalnog redarstva kao svojevrsne „gradske policije“. Predložene odredbe dale bi komunalnim redarima ovlasti da ulaze u dvorišta, okućnice i druge građevine vlasnika objekata, da ih legitimiraju i traže njihove osobne isprave, da ih ispituju, fotografiraju i snimaju objekte i da ih pregledavaju. To je apsolutno protivno ustavnom načelu nepovredivosti doma, prema kojem redarstvene snage (policija) samo pod Ustavom propisanim uvjetima mogu ulaziti i pretraživati nečiji dom (uz sudski nalog ili zbog naloga o uhićenju).

Predloženi zakon, koji dolazi iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kojem je na čelu potpredsjednik Vlade Predrag Štromar, u većini svojih odredbi protivan je ustavnom pravu lokalne samouprave i pravima građana i stoga bi od njega, u obliku kako je predložen, trebalo odustati.

(Most NL – Regionalni ured Varaždin)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*