Međimurje Press
Političke stranke

[PRIOPĆENJE] HSLS Međimurske županije podržava funkcionalno spajanje općina!

HSLS Međimurske županije razmatrao je tematiku vezanu uz najavu funkcionalnog ili stvarnog spajanja općina.

Polazeći od Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije te DEKLARACIJE HSLS-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O POTREBI DALJNJE DECENTRALIZACIJE HRVATSKE TE JAČANJA FISKALNIH KAPACITETA I NADLEŽNOSTI JL(R)S-e donijete na Skupštini HSLS-a Međimurske županije 1. ožujka 2019. godine zaključujemo:

  1. Podržavamo prijedlog racionalizacije stimuliranjem funkcionalnog ili stvarnog spajanja općina.

Kod toga treba voditi računa o volji žitelja svake općine koji su se uglavnom saživjeli sa svojim općinama te u slučaju stvarnog spajanja držimo da je potrebno provesti referendum.

U slučaju funkcionalnog spajanja držimo da je dovoljna odluka predstavničkog tijela JLS-e.

Kod stvarnog spajanja ne dijelimo mišljenje da se manje općine trebaju pripojiti većim, to nije demokratski, nego više liči na „veća riba jede manju“, držimo da je stvar dogovora među zainteresiranim općinama kako će se ta buduća općina zvati i gdje će biti sjedište. Nametnuto pripajanje manjih općina većim te ime takve spojene općine će sasvim sigurno izazivati nezadovoljstvo žitelja dosadašnjih općina. Ime bi trebalo povezivati, a to znači da treba biti povezujući faktor svih dosadašnjih općina spojenih u jednu. Sjedište bi trebalo biti stvar dogovora, a kriteriji bi eventualno trebali biti što veća dostupnost i prometna povezanost svih dijelova te buduće općine sa samim sjedištem.

Napominjemo da u Međimurju već u praksi općine zajednički rješavaju ili imaju zajedničke ustanove i slično, sigurno je tako i u drugim sredinama. Realna je pretpostavka da će JLS-e preferirati funkcionalno spajanje u odnosu na stvarno. 

  1. Daljnja decentralizacija

Republika Hrvatska je još uvijek previše centralizirana kako fiskalno tako i u nadležnostima te je nužno, poželjno i potrebno sve što je moguće približiti građanima, jer na taj način se smanjuje utjecaj središnje vlasti, stranačka pripadnost, itd., a to znači pravedniji i brži razvoj, zadovoljstvo građana te veće oslobađanje kreativnih i drugih potencijala pojedinaca, udruga, JLS-e, jednom riječju društva u cjelini.    

S poštovanjem,

Josip Grivec

 

Prilog: Deklaracija HSLS-a od 1. ožujka 2019.

Na temelju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije te Statuta HSLS-a 10. Skupština HSLS-a Međimurske županije 1. ožujka 2019. Godine, a polazeći od činjenice  da je Republika Hrvatska previše centralizirana kako fiskalno tako i u nadležnostima te  da je nužno, poželjno i potrebno sve što je moguće približiti građanima donosi:

DEKLARACIJU HSLS-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O POTREBI DALJNJE DECENTRALIZACIJE HRVATSKE TE JAČANJA FISKALNIH KAPACITETA I NADLEŽNOSTI JL(R)S-e

s ciljem osiguravanja bržeg, kvalitetnijeg i pravednijeg razvoja svake sredine, a samim tim i Hrvatske u cjelini.

Uvođenje glavarine od na pr. cca 500 Eura po stanovniku godišnje uz koeficijent sukladno razvijenosti (na pr. Zagreb koeficijent 1, općina ili grad s manjim stupnjem razvijenosti koefocijent 1,05, još manjim 1,1, itd.). to bi imalo svekolike pozitivne učinke, pa i aktualnu problematiku kao što je demografska, nedostatak radne snage i slično. To ne bi bio preveliki iznos u usporedbi s državnim proračunom (cca 10 posto).

Obrazloženje-osvrt na lokalnu samoupravu 1993-2019

Ovakav teritorijalni ustroj temelji se na Zakonu o lokalnoj samoupravi i upravi te Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 90/1992. od 30. 12. 1992.). ta, u to doba nova teritorijalna podjela donijela je brži, kvalitetniji i pravedniji razvoj od dotadašnjeg.

Često puta se javljaju ideje i prijedlozi o ukidanju JL(R)S-a (općina, gradova i županija), jer su, prema tim predlagačima, premale. Samo korištenje termina „ukidanje“ je blago rečeno, neprimjereno, a koriste ga oni koji u potpunosti ne razumiju ili ne žele razumjeti značaj lokalne samouprave, niti su je pomno proučili, napravili neku kvalitetnu simulaciju što bi donio njihov prijedlog, koji su eventualni nedostaci aktualnog modela i sl.

Pogrešno se koristi taj termin „ukidanje“, kako je moguće ukinuti nešto što postoji i funkcionira, dok na tom području netko živi, radi i stvara. Naravno, mogu se promijeniti ili prilagoditi neke nadležnosti, način upravljanja u samoupravama i slično, no korištenje termina ukidanje je samo po sebi pogrešno i izaziva negativne konotacije. Govoriti da je potrebno ukinuti nešto što je malo je također pogrešno, jer što je u stvarnosti malo, naravno da je na pr. Međimurje manje u odnosu na neku površinom ili brojem stanovnika, veću županiju, no taj kriterij ne može biti odlučujući ili za neke jedini. Treba poštovati posebnosti i što je itekako važno, ovakav teritorijalni ustroj dao je i daje dobre rezultate u razvoju te interesu zadovoljavanja potreba svojih građana i to na brži, kvalitetniji i pravedniji način. Rekao bih da se često puta tu radi o nerazumijevanju, skupljanju političkih poena na temelju floskula o prevelikom broju JLS-e, spominjući lokalne šerife, uhljebe i slično. Zaboravlja se ili se ne želi znati, a možda poneko ni ne razumije značaj približavanja socijalnih, zdravstvenih, komunalnih i drugih usluga onima koji ih koriste i trebaju, dakle, građanima. Sigurno je da je itekako poželjno i potrebno sve što je moguće približiti građanima, jer se na taj način daleko brže reagira, lakše i kvalitetnije se rješavaju određene potrebe, mogući problemi i slično.

Unatoč još uvijek precentraliziranoj državi može se utvrditi da sve jedinice JLS-e u našoj županiji dobro funkcioniraju, spuštanjem određenih nadležnosti, a naročito financijskih sredstava na tu razinu to bi se itekako poboljšalo i ubrzao bi se svekoliki razvoj svake JLS-e, a time i naše županije te Hrvatske u cjelini.

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) koji je na snazi od 1. siječnja 2018. znatno se unaprijedila financijska snaga JLS, vjerujemo da je to jedan važan korak u smjeru jačanja kapaciteta JLS-e te da će uslijediti daljnji koraci u tom smjeru te na taj način osigurati brži, kvalitetniji i pravedniji razvoj, jer će se smanjiti utjecaj centra, politike, pripadnost strankama na vlasti, itd.

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja