Priopćenje sa zatvorenoga dijela 77. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 77. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) koje će se održati 29. siječnja 2018. godine i Vijeća opće poslove (GAC-Art. 50), također 29. siječnja 2018.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju.  Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je dala odgovor na žalbu Visokom upravnom sudu u upravnom sporu zbog razrješenja.

Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeno je usmeno izvješće s pregledom zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima

Prof. dr. sc. prim. Vili Beroš i Gordan Žanić imenovani su pomoćnicima ministra zdravstva.

Vlada je povukla ovlaštenje državnoj službenici Elizabeti Repić Perković za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, te je predstojnikom Ureda državne uprave u toj županiji temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju imenovala Tihomira Kvakarića.

Ponovno je dano ovlaštenje državnom službeniku Boži Zebi za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, a najduže do šest mjeseci, jer mu dosadašnje ovlaštenje istječe 27. siječnja 2018. godine.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Stručnog povjerenstva za praćenje sigurnosti opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata Sabina Škrtić, zamjenik predsjednice Srdjan Vlaović te članovi Marijan Varga, dr. sc. Nikola Vištica, Darko Markotić, Branko Poljak i David Korošec. Novim je predsjednikom Stručnoga povjerenstva, kao predstavnik ministarstva iz područja energetike imenovan Domagoj Validžić,  a zamjenicom predsjednika, koja je po položaju kao predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike, Barbara Dorić.  Novim je članovima Stručnog povjerenstva za praćenje sigurnosti opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, kao predstavnika ministarstva iz područja energetike, predstavnika Hrvatske energetske regulatorne agencije, te predstavnika energetskih subjekata s najvećim udjelom na tržištu nafte i naftnih derivata u veleprodaji, Vlada imenovala Damira Štambuka, dr. sc. Nikolu Višticu, Darka Markotića, Vladimira Kuzmića i Borisa Antolovića.

Vlada je razriješila dosadašnjega člana Nacionalnoga vijeća za kibernetičku sigurnost, Petra Vitasa. Novim je članom toga Nacionalnoga vijeća, kao predstavnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Vlada imenovala Davora Speveca.

Vlada je u Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 128/17) imenovala predstavnika Stipu Mamića, zamjenicu predstavnika Tanju Malinac, predstavnicu Mariju Pećanac i zamjenicu predstavnice Kristinu Hrgar te predstavnika Matiju Kikelja i zamjenicu predstavnika SandruPipunić.

Vlada je imenovala Milana Plećaša ravnateljem Centra za restrukturiranje i prodaju, temeljem prijedloga Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, a nakon provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. Vlada je predložila imenovanje Frane Luetića za direktora društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o., sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci.

Vlada je, zbog isteka mandata, koji istječe 27. siječnja 2018. godine, Hrvatskom saboru na donošenje uputila odluku o razrješenju  predsjednika i članova Upravnoga vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, i to: Petra-Pierrea Mateka, Branke Bjedov Kostelac, Marija Radakovića, Silvane Božić i Gordane Letica.

Istodobno, Vlada je utvrdila odluku i uputila je u Hrvatski sabor na donošenje, o imenovanju dr. sc. Ante Žigmana novim predsjednikom Upravnoga vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te Antuna Palarića, dr. sc. Tomislava Ridzaka, Ilijane Jeleč i Jurice Jednačka novim članovima Upravnoga vijeća.

(PressVlada)

,

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*