medjimurjepress@gmail.com

SSSH organizira e-prosvjed pod nazivom “Radnicima hvala – ali prvo prava!” putem internetske platforme Zoom

12 ZAHTJEVA SINDIKATA

E-prosvjed organiziraju jer epidemija koronavirusa ne dopušta okupljanje i održavanje tradicionalne sindikalne povorke i javnoga prosvjeda. Na ovaj se način, poručuju, žele usprotiviti najavama izmjena Zakona o radu.

“Putem aplikacije Zoom pokušat ćemo napraviti jedan prosvjed pod nazivom ‘Radnicima hvala – ali prvo prava!’.

Ukoliko nam to dozvoli aplikacija i veze, to će biti ograničen prosvjed na 500 sudionika”, istaknuo je predsjednik SSSH Mladen Novosel.

Prosvjed počnje u 11 sati i može se pratiti ili uključenjem u Zoom meeting ili putem Facebook stranice SSSH.

Na njemu će SSSH iznijeti i zahtjeve:

1. u dodjeli potpore za očuvanje radnih mjesta treba hitno uspostaviti transparentnost i odgovornost Vlade RH te efikasan nadzor, poslodavci koji koriste potporu radnike trebaju zadržati još tri mjeseca po prestanku potpore,

2. provesti ključne reforme s ciljem bolje efikasnosti i kvalitetnije organizacije rada, a ne smanjivanja plaća, u privatnom i javnom sektoru,

3. uspostaviti nadzor primjene proširenih kolektivnih ugovora, s većim ovlastima Inspekcije rada i javnim ovlastima sindikata-potpisnika kolektivnih ugovora,

4. provoditi Europski stup socijalnih prava – proširiti radna i socijalna prava na radnike u nestandardnim oblicima rada, uključujući one koji rade putem internetskih platformi, te na građane, s ciljem suzbijanja socijalne isključenosti i siromaštva,

5. u sklopu cjelovite politike plaća, povećati minimalnu plaću za poslove najmanje složenosti na 4.000 kuna neto, s ciljem smanjenja jaza između najnižih i najviših plaća, siromaštva među radnicima i socijalnih nejednakosti,

6. vratiti progresivno oporezivanje dohotka, koje je praktički ukinuto, te snažnije oporezivati imovinu i neinvestiranu dobit,

7. hitno definirati jasne korake u smjeru jačanja javnog zdravstva, odvojiti javno i privatno, zaustaviti komercijalizaciju usluga i privatizaciju primarne zdravstvene zaštite,

8. uz načelo solidarnosti, u mirovinski sustav hitno uvesti načelo pravednosti, značajno povećati mirovine stečene radom a mirovine po posebnim propisima dovesti u srazmjer s radničkima), hitno preispitati ulogu II. mirovinskog stupa te prestati s daljnjim uplatama,

9. podići kvalitetu i dostupnost obrazovnog sustava, uključujući predškolski odgoj, uvesti kurikulum „Poduzetništvo i svijet rada“ i obrazovanje za aktivno građanstvo, u sustavu obrazovanja odraslih omogućiti besplatni pristup pojedinca, uključujući mjerama HZZ-a,

10. trajno zadržati sve digitalne usluge javne uprave pokrenute tijekom krize i reformirati administrativni ustroj Hrvatske

11. značajno povećati javne investicije i poticati privatne s ciljem promjene strukture ekonomije ka industriji 21. stoljeća (niskougljična, cirkularna, digitalna, s obnovljivim izvorima energije, i dr. te razvijati ekonomiju skrbi) – čemu trebaju pridonositi odnosno čemu treba prilagoditi obrazovanje, znanost i inovacije

12. očuvati i poticati domaću proizvodnju, uključujući poljoprivrednu, s ciljem postizanja samoodrživosti Hrvatske, uz odgovarajuću pomoć i potpore izvoznicima.

Niti jedan od ovih koraka, pa niti svi oni zajedno, nisu dovoljni da riješe probleme i nepravde sadašnjeg društveno-ekonomskog poretka. No mogli bi biti prvi korak u tom smjeru, kao i u otvaranju ozbiljnog dijaloga o društvu budućnosti koje bi bilo ekonomski uspješnije, socijalno pravednije i ekološki održivije od današnjeg, stoji u priopćenju SSSH.

(mp)

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*