Međimurje Press
Politika i društvo

Svi birači su potrošači!

“Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinuti građana može promijeniti svijet. Uistinu dosad su ga jedino oni i mijenjali !“ /Margaret Mead/

Društvo potrošača Međimurja poziva sve potrošače da izađu na izbore i glasaju za sebe, za programe koji će im donijeti boljitak i izvući ih iz ralja političke megalomanije i monopolizma. Neizlazak na izbore znači da će na vlasti ostati oni koji su se u dosadašnjim mandatima dokazali kako ne znaju upravljati lokalnom i regionalnom (područnom) samoupravom, zato podržimo one koji su dokazali da rade u interesu potrošača i one koji su se i predizbornoj kampanji sjetili potrošača i uvrstili ih u svoje Programe.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, Međimurska županija ima 113.804 stanovnika , a 81% populacije starije je od 18 godina. Sve su to potrošači s aktivnim pravom glasa na predstojećim lokalnim izborima. Ovo je prilika da potrošači iskažu svoju snagu, jer svi birači su potrošači.

Udruge za zaštitu potrošača preko dvadeset godina upozoravaju da se glas potrošača mora čuti. Glas potrošača se često ne čuje, a na lokalnoj razini u Međimurskoj županiji se na prste jedne ruke mogu nabrojati JLS koje su implementirale Zakon o zaštiti potrošača. Međimurska županija je jedina županija u Hrvatskoj koja je u potpunosti implementirala Zakon, što više dala i svoj doprinos razvoju pokreta za zaštitu potrošača u Hrvatskoj. Prije župana Matije Posavca ni u Županiji se nije čuo glas potrošača, on je prvi, a i jedini Župan u Hrvatskoj koji shvatio značaj brige o potrošačima. Međimurska županija je jedina županija u Hrvatskoj koja ima savjetovalište za zaštitu potrošača (www.savjetovaliste.info). Na mrežnoj stranici savjetovališta su navedene JLS koje podržavaju rad Savjetovališta, no to ne znači da se čuje glas potrošača.

Neke JLS donosi odluke od interesa za potrošače bez mišljenja savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga, jer lokalni moćnici „vole odluke donositi sami“ iako Zakon traži drugačije. Prošlo je 18 godina od prvog Zakona o zaštiti potrošača koji je nalagao JLS da moraju imati savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača i odluke donositi na temelju mišljenja tog tijela na transparentan i nediskiminirajući način. Što reći na podatak iz Studije o stanju zaštite potrošača da u Međimurju sedam JLS još uvijek nema osnovano savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga kako nalaže Zakon?

Da bi se čuo glas potrošača Imamo pravo reći da podržavamo programe i opcije:

1. koji će iz gradskih, županijskih i općinskih trgovačkih društava izbaciti podobne i partijske poslušnike, koji neće licitirati s direktorskim mjestima, već će raspisati transparentne javne natječaje i za direktore postaviti stručnjake;
2. koji će poštivati pozitivne hrvatske zakone koji definiraju transparentnost javnih usluga i to po cijeni koja neće prelaziti 1/3 prosječne plaće u Republici Hrvatskoj;
3. koji će u pružanju javnih usluga primijeniti Zakon o zaštiti potrošača, Nacionalni program zaštite potrošača, te Povelju UN, Deklaraciju EU i Ustav RH o pravu potrošača na neovisan izbor roba i usluga;
4. koji će osigurati pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača;
5. koji će poštivati pravo potrošača na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu;
6. koji će osigurati provedbu članka 126. Zakona o zaštiti potrošača i organizirati savjetovanje potrošača u lokalnim samoupravama;
7. koji će omogućiti pravo na istinito i pravovremeno informiranje i edukaciju potrošača;
8. koji će implementirati pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa;
9. koji u potrošaču vide čovjeka, a ne brojku.

Željko Tomašić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja