Međimurje Press
Gastronomija Grad Prelog

Edukacija za kuharice na temu „Zdrava i kreativna prehrana u dječjem vrtiću!

U okviru projekta „Za obitelj“, čiji je Korisnik Grad Prelog, a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Srednja škola Prelog održala je edukaciju za kuharice na temu „Zdrava i kreativna prehrana u dječjem vrtiću“.

Nabava edukacije odrađena je na temelju provedenog postupka jednostavne nabave, u kojem je Srednja škola Prelog odabrana kao najpovoljniji ponuditelj. Edukaciju su polazile četiri kuharice iz dva dječja vrtića partnera, po dvije iz Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog i Dječjeg vrtića „Klinčec“ Donja Dubrava.

Edukacija je trajala ukupno 40 sati raspoređenih u dva dijela. Kroz teorijski dio, u trajanju 25 sati, kuharice su saznale sve o zdravoj prehrani u dječjim vrtićima te kako istu pripremiti na kreativan način, dok su u praktičnom dijelu, koji je trajao 15 sati, kuharice pripremale zdrave i kvalitetne obroke na kreativan i maštovit način, primjeren djeci rane i predškolske dobi. Za sve kuharice osigurani su osvježenje, materijali za rad te potrebne namirnice za pripremu hrane.

 

Po završetku edukacije svakoj polaznici izdana je i potvrda o sudjelovanju. Edukacija za kuharice „Zdrava i kreativna prehrana u dječjem vrtiću“ dio je edukacija koje se provode u sklopu aktivnosti „Edukacije i programi osposobljavanja radi jačanja kapaciteta stručnjaka i kuharica“, a kojima se, uz uvođenje usluge produljenog boravka i smjenskog rada za veći broj djece, zapošljavanje odgojitelja, tehničkog osoblja i stručnih suradnika te nabavu opreme, nastoji osigurati unaprjeđenje usluga u 5 vrtića partnera projekta „Za obitelj“ na području Međimurske županije.

(ž)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja