Međimurje Press
IT

Full STEAM Ahead! – Znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika!

Predstavljanje projekta „Full STEAM Ahead! – Znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika“, tijekom čije će provedbe II. osnovna škola Varaždin proći digitalnu transformaciju kroz STEAM koncept, koji u STEM edukaciju dodaje A (engl. art – umjetnost), i to opremanjem četiri učionice uključujući i zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike, održati će se u srijedu, 13. srpnja 2022. s početkom u 10:00 sati u prostorijama II. OŠ Varaždin.

Projekt je financiran s 3,3 milijuna kuna u okviru poziva “Jačanje STEM vještina u osnovnim
školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM
području” (Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.). Projekt će
predstaviti voditeljica projekta i ravnateljica II. osnovne škole Sanja Posavec, kao i koordinatori
na partnerskim institucijama izv. prof. dr. sc. Markus Schatten s Fakulteta organizacije i
informatike te Branimir Simic iz NT Gruppen AS.

O projektu

U II. osnovnoj školi Varaždin infrastruktura za provođenje STEM edukacije je velikim dijelom
nedostatna, neispravna ili niti ne postoji. Učitelji nemaju dovoljno znanja i vještina za
provođenje nastave koristeći suvremenu tehnologiju poput umjetne inteligencije, proširene
stvarnosti ili 3D ispisa odnosno suvremenih metoda u podučavanju poput igrifikacije i e-učenja.
Učenici škole su zakinuti za upoznavanje tih tehnologija i metoda, a posebice učenici s
posebnim potrebama u učenju. Kroz projekt, škola će proći digitalnu transformaciju kroz
STEAM koncept.

Skraćenica STEAM (engl. Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics) koja osim znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike uključuje i umjetnost,
relativno je nov koncept koji ima za cilj integrirati STEM predmete s umjetničkim predmetima u
različite relevantne obrazovne discipline. Takvi su programi osmišljeni kako bi podučili učenike
inovacijama, kritičkom razmišljanju i koristili inženjerstvo ili tehnologiju u maštovitim dizajnu ili kreativnim pristupima stvarnim problemima, nadovezujući se na matematičke i znanstvene temelje kod učenika. Druga osnovna škola Varaždin s više od 70 godina tradicije poučavanja iz više razloga mora proći digitalnu transformaciju. Zastarjela oprema ili nedostatak ikakve
opreme također predstavlja problem u kvalitetnom i sveobuhvatnom izvođenju STEM
povezanih predmeta. U nastavi tehničkog odgoja učenici i dalje koriste ručno tehničko crtanje,
pilice i druge ručne alate kao prije gotovo 40 godina. Iako korištenje takve opreme ima svoje
pedagoške vrijednosti, učenici do sada nisu imali priliku naučiti nove i uzbudljive tehnologije
poput 3D tiska i aditivne proizvodnje. Uz to, škola je jedna od rijetkih osnovnih škola na svijetu
koja na svom krovu ima zvjezdarnicu, međutim ona nije potpuno funkcionalna, prvenstveno
zbog nedostatka odgovarajuće opreme.

Stručnjaci na ovom projektu pozabavit će se tim pitanjima, usredotočujući se na poboljšanje
STEM vještina učenika i učitelja u školi i to uvođenjem školskog okvira STEAM na svim
razinama obrazovnog programa. Rezultati projekta uključivat će sljedeće:

 

 Poboljšanje infrastrukture i opreme učionica (4 učionice za 4 nova i unaprijeđena
obrazovna programa vezana uz STEAM bit će opremljene i transformirane – učionica za
dizajn igara, učionica za robotiku, učionica za 3D ispis i učionica astronomske
zvjezdarnice).

 Unapređenje STEAM kompetencija učitelja u korištenju suvremenih nastavnih metoda,
IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva pri njihovom svakodnevnom podučavanju (6
specijaliziranih radionica za nastavnike vezane uz suvremene nastavne metode, uporabu
IKT-a u obrazovanju, planiranje e-učenja, STEM, igrifikaciju, umjetnu inteligenciju i
kognitivne agente za razgovor održat će se u organizaciji partnera konzorcija).

 Poboljšanje STEAM kompetencija učenika uvođenjem napredne tehnologije i modernih
nastavnih metoda (nastavnici škole organizirat će najmanje 9 igrificiranih radionica na
svim razinama obrazovanja s posebno razvijenim kognitivnim agentima i sustavom
proširene stvarnosti za različite predmete vezane uz STEM područja).

 Osnaživanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama, razvojem novih i poboljšanih
kurikuluma (tijekom projekta pilotirat će se 4 obrazovna programa izvannastavnih
aktivnosti s posebno razvijenim materijalima za učenje za potencijalno darovite tj. za
učenike s posebnim obrazovnim potrebama). Nastavnici koji će razvijati te programe će
biti pod mentorstvom partnerskih stručnjaka u odgovarajućim područjima. Ti će
programi do kraja projekta postati sastavni dio školskog kurikuluma.

 Podučavanje učenika poduzetništvu organiziranjem učionica kao pružatelja usluga
(nova učionica za dizajn igara pružit će nastavnicima usluge implementacije obrazovnih igara, nova učionica za 3D ispis će nastavnicima pružiti uslugu izrade didaktičkih
pomagala).

 Podučavanje učenika aktivnom građanstvu olakšavajući sudjelovanje u predmetnim
događajima (jedna radionica za učenike bit će vezana ekskluzivno uz područje aktivnog
građanstva).

 Stvaranje dugotrajnih učinka educiranjem učitelja za trenere te organiziranjem
odgovarajuće obuke trenera (najmanje dva učitelja proći će obuku za trenere u
igrifikaciji obrazovanja i planiranju uvođenja e-učenja).

PR ODJEL FOI

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja