Građani Hrvatske: Tražimo bolju digitalnu zaštitu!

HDS ZAMP Glas autora!

Građani Hrvatske: Tražimo bolju digitalnu zaštitu! (INFOGRAFIKA)

Zagreb, 14.3.2019. – Hrvatsko društvo skladatelja objavljuje iznenađujuće rezultate istraživanja stavova hrvatskih građana o odnosu Europe i EU prema američkim tehnološkim divovima.

U jeku rasprave o EU direktivi o autorskim pravima i prije skorog glasanja o njoj u Europskom Parlamentu, zanimljivo je znati da Europljani iz Hrvatske velikom većinom misle kako institucije EU u zadnjih 5 godina nisu učinile dovoljno u reguliranju poslovanja američkih tehnoloških divova (Google, YouTube, Facebook, Amazon itd.), zaštiti korisnika njihovih usluga i poštivanju prava autora i kreativaca da ostvare naknadu od marketinških prihoda koje ti internetski divovi ostvaruju na autorskim djelima.

Čak 95% građana podržava rad na izradi propisa za uređivanje odnosa između kreativaca i velikih internetskih platformi.

Većina hrvatskih građana, njih 64% smatra da u posljednjih 5 godina, Europska unija ne prati dovoljno transparentnost poslovanja i utjecaj američkih tehnoloških divova na europsku demokraciju, kulturu i gospodarstvo.

Posebno je zanimljivo i da više od 70% građana misli kako platforme kao što su YouTube, Facebook ili Google utječu na ispravan protok informacija i, posljedično, na funkcioniranje demokracije u Europskoj Uniji.

Pri tome, čak 82% ispitanika smatra da tehnološki divovi štite isključivo vlastite interese, a ne one krajnjih potrošača i građana.

Istraživanje je u periodu veljača/ožujak 2019. provela tvrtka Hendal, online, na nacionalno reprezentativnom uzorku prema spolu, dobi i regiji od 400 građana.

INFOGRAFIKA (klik za uvećanje):

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*