Inicijativa WIFI4EU

Europski građani uskoro će moći koristiti inicijativu WiFi4EU kojom se podupire instaliranje besplatnih javnih pristupnih točaka bežičnom internetu u lokalnim zajednicama diljem EU-a: na javnim trgovima, u vijećnicama, parkovima, knjižnicama i drugim javnim prostorima. Europski parlament, Vijeće i Komisija postigli su još 29. svibnja politički dogovor o inicijativi WiFi4EU i njezinu financiranju. Prema dogovoru tri će institucije surađivati kako bi se do 2020. osigurala sredstva u iznosu od 120 milijuna EUR za instaliranje pristupnih točaka bežičnom internetu u šest do osam tisuća općina diljem EU-a.

Proaktivno i učinkovito uklanjanje nezakonitih sadržaja

Kao prvi korak učinkovite borbe protiv nezakonitih sadržaja na internetu Komisija predlaže zajedničke instrumente za brzo i proaktivno otkrivanje, uklanjanje i sprečavanje ponovnog pojavljivanja takvih sadržaja:

  • Otkrivanje i prijavljivanje: Internetske platforme trebale bi bliže surađivati s nacionalnim nadležnim tijelima tako što će uspostaviti kontaktne točke kako bi osigurale da ih se može brzo kontaktirati radi uklanjanja nezakonitih sadržaja. Kako bi se ubrzalo otkrivanje, internetske platforme potiču se na bližu suradnju s provjerenim dojavljivačima tj. specijaliziranim subjektima koji imaju stručno znanje o tome što je nezakonit sadržaj. Osim toga trebali bi uspostaviti lako dostupne mehanizme koji će omogućiti korisnicima da prijavljuju nezakonite sadržaje i investirati u tehnologije za automatsko otkrivanje.
  • Učinkovito uklanjanje: Nezakoniti sadržaji trebali bi se uklanjati što je brže moguće i, ako je u pitanju moguća ozbiljna šteta, za to mogu biti utvrđeni posebni rokovi, primjerice u slučajevima poticanja terorističkih djela. Komisija će detaljnije analizirati pitanje utvrđivanja rokova. Platforme bi svojim korisnicima trebale jasno objasniti svoju politiku u pogledu sadržaja i objaviti izvješća o transparentnosti s detaljnim podacima o broju i vrstama primljenih dojava. Internetska poduzeća trebala bi uvesti i zaštitne mehanizme kako bi se spriječio rizik od prekomjernog uklanjanja.
  • Sprečavanje ponovnog pojavljivanja: Platforme bi trebale poduzeti mjere za odvraćanje korisnika od ponovnog učitavanja nezakonitih sadržaja. Komisija snažno potiče daljnju upotrebu i razvoj automatskih alata za sprečavanje ponovnog pojavljivanja prethodno uklonjenih sadržaja.

Sljedeći koraci

Današnja komunikacija prvi je korak, a inicijative koje će slijediti ovisit će o mjerama koje internetske platforme poduzmu da bi proaktivno provele smjernice. Komisija će u sljedećih nekoliko mjeseci pažljivo pratiti napredak koji internetske platforme postižu i ocjenjivati jesu li potrebne dodatne mjere kako bi se osiguralo brzo i proaktivno otkrivanje i uklanjanje nezakonitih sadržaja na internetu, uključujući i moguće zakonodavne mjere kao dopunu postojećem regulatornom okviru. Taj će rad biti dovršen do svibnja 2018.

Kontekst

Europska unija već je odgovorila na izazov nezakonitih sadržaja na internetu obvezujućim i neobvezujućim mjerama. Drugi odgovori politika EU-a uključuju Direktivu o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografijeDirektivu o borbi protiv terorizma te predložene reforme pravila EU-a o autorskim pravima i Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama (engl. AVMSD), koja je također dio Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta.

Te zakonodavne mjere dopunjene su nizom nezakonodavnih instrumenata koje će biti poduprte mjerama navedenima u današnjoj Komunikaciji kao što su Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitoga govora mržnje na internetu, rad Internetskog foruma EU-a o borbi protiv terorističke propagande ili Memorandum o razumijevanju o prodaji krivotvorenih proizvoda putem interneta. Europska strategija za bolji internet za djecu jest samoregulatorna inicijativa u cilju poboljšanja internetskog okruženja za djecu i mlade.

(Direct Čakovec. E – bilten)

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*