Međimurje Press
HrvatskaKorisni savjetiVijestiZdravlje

Austrijska tvrtka SeneCura, specijalizirana za pružanje njege i brige starijim i nemoćnim osobama u Hrvatskoj!

Starije osobe kojima je potrebna njega imaju potrebu za kvalitetnim životom i socijalnom bliskošću. Stoga se u domovima SeneCure ravnamo prema posebnom načelu „Bliže čovjeku“, stavljajući dobrobit naših korisnika u središte svih aktivnosti. Veliku važnost pridajemo atmosferi sigurnosti te uvažavanju osobnosti naših korisnika, pri čemu na inovativne načine nastojimo pridonijeti što kvalitetnijem osmišljavanju sadržaja kako bi povećali kvalitetu svakodnevnog života naših korisnika u domovima. Pri tome uzimamo u obzir njihovu biografiju, sklonosti i navike. Zahvaljujući brojnim programima za slobodno vrijeme, svakodnevni život u našim centrima za njegu i socijalnim centrima vrlo je dinamičan. Svatko može individualno odabrati svoje aktivnosti te iznositi vlastite želje.

Radno-okupacijska terapija

U sklopu rada SeneCura domova, radno-okupacijska terapija zauzima posebno mjesto. Takav tip terapije korisnicima omogućava da se što bolje integriraju u svakodnevni život te poboljšaju kvalitetu svog boravka u domu. Radni terapeut će u planiranju terapije kod osoba starije dobi koristiti različite tehnike i medije. Prije svega, promatrat će aktivnosti i ponašanje korisnika što će poslužiti terapeutu kao prediktor za izbor odgovarajućeg radno-terapijskog programa. Cilj radno-okupacijske terapije je usvajanje novih znanja, vještina i navika te pomoć osobi da iskoristi svoje potencijale kako bi se što bolje integrirala u svakodnevni život u domu te postigla čim veći stupanj neovisnosti, tj. podigla kvalitetu svog života.

Kao primjer radno-okupacijskih terapija možemo navesti npr. redovito vježbanje, okupaciju putem raznih igara poput kuglanja, boćanja, biljara, ribolova i sl. Organiziramo i sadnju te uzgoj biljaka i povrća u našim domovima, koje korisnici sade i njeguju te na kraju i pripremaju i konzumiraju. Organiziramo kreativne radionice, crtamo, oslikavamo, izrađujemo ukrase. Potičemo društvene igre i organiziramo izlete – kako bismo SeneCura korisnicima osigurali kreativne načine da se kroz razne oblike angažmana i rada u domu okupira njihova pažnja i potiče rad.

Posebno osmišljeni programi za naše korisnike

Naša iskustva su pokazala da je korisnicima važno da ne izgube kontakt s vanjskim svijetom. Stoga naše domove nastojimo voditi kao socijalne centre. Uključivanjem drugih ustanova iz socijalnog i zdravstvenog sektora kao što su mobilni timovi za pomoć, dječji vrtići, zajednice mladih ili zajedničke ordinacije liječnika opće prakse i specijalista – naši domovi postaju živući primjeri dijaloga i druženja. Na taj se način smanjuju strahovi koji su povezani s kontaktima između mlađih i starijih osoba, zdravih i bolesnih te potiče integracija korisnika u javni život zajednice. Raznovrsne aktivnosti koje se nude korisnicima SeneCura domova važan su dio naše ponude:

  • Razmjena godišnjih odmora; u pratnji bliskih njegovatelja korisnici mogu uživati na godišnjem odmoru na bilo kojoj lokaciji gdje SeneCura ima svoje smještajne ustanove
  • Godišnja želja; još jednom vidjeti more, još jednom sjediti na određenoj klupi u parku ili još jednom otići u Beč. Takve neispunjene želje s godinama postaju sve važnije. SeneCura ostvaruje takve želje svojih korisnika u okviru programa aktivnosti „Godišnja želja“
  • Večera uz svijeće; SeneCura dovodi najbolje kuhare, nudeći svojim korisnicima mogućnost da s obitelji i prijateljima u ugodnom ozračju uživaju u večeri od više sljedova
  • Izleti; SeneCura redovito organizira izlete i razne posjete, poput posjeta kuglani, sajmu poljoprivrednih proizvoda ili vožnju brodom po jezeru
  • Druženje mladih i starih; Kroz programe posjeta školaraca ili zajedničke ručkove – u SeneCura ustanovama potiče se kontakt između mladih i starih
  • „U formi i pokretu 77+“; jačanje tijela i u poodmakloj životnoj dobi – osnovna je misao jedinstvenog fitness projekta. SeneCura nudi sprave za vježbanje koje su prilagođene posebnim potrebama starijih korisnika
  • „Ukusno i zdravo“; s inicijativnom „Ukusno i zdravo“ SeneCura se zalaže za optimalnu ponudu prehrane starijih osoba. Po potrebi osmišljavamo individualne planove prehrane za pojedine korisnike

Središnji Odjel za upravljanje kvalitetom SeneCura usluga postavlja i sustavno ujednačava standarde u svim zemljama u kojima je SeneCura grupa prisutna, s ciljem da svaka ustanova bude primjer najbolje prakse u sestrinstvu, socijalnoj skrbi, ali i širokom spektru mnogih drugih usluga prema potrebama korisnika.

Zahvaljujući inovativnom pristupu u skrbi i njezi, koje stalno unapređujemo, postali smo predvodnici u ulaganja u području razvoja radno-okupacijskih terapija za starije i nemoćne osobe. Zato provodimo zajedničke projekte s istraživačkim i obrazovnim ustanovama na području pomicanja standarda u kvaliteti skrbi i rada sa starijim i nemoćnim osobama te smo osnovali i posebnu SeneCura Akademiju u sklopu koje educiramo i usavršavamo vlastito osoblje, sve s ciljem podizanja višeg stupnja kvalitete skrbi starijih osoba. To je naša obveza, ali i posvećenost u koju nastavljamo investirati i u budućnosti.“, izjavila je Jasna Krijan, regionalna direktorica SeneCura domova za starije i nemoćne u Koruškoj, Austriji i operativna direktorica za SeneCura Hrvatsku.

Zrinka Makovac

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja