Kampanja “Dijete ili počinitelj”

II. MEĐUNARODNA BIJENALNA KONFERENCIJA USZM O STOP PROGRAMU

Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi

u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije

 1. Tko, kada i gdje se održava konferencija o pravima djece u sukobu sa zakonom?

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu mladež, kao neprofitna organizacija, 10. prosinca 2018. godine u Zagrebu, Hotel Dubrovnik, od 9,00 do 17,00 sati, održat će II. Međunarodnu bijenalnu konferenciju o Stop programu – Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije u suradnji s Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba, udrugom Pragma, Gradom Zagrebom i Hrabrim telefonom, u unutar projekta AWAY/Alternative Ways to Address Youth/ uz podršku Terre des hommes foundation.

 1. Koji je cilj Konferencije?

Na Konferenciji će svjetski, europski i domaći stručnjaci razmijeniti perspektive na području maloljetničkog prava, a koji će 200 sudionika stručnjaka zainteresirati i uključiti u promociju alternativnog pristupa u funkciji zaštite zajednice, prevencije kriminaliteta maloljetnika. Ujedno, želimo konferencijom učiniti vidljivim potrebu sistemskog uvođenja alternativnog načina postupanja s maloljetnicima kroz Ministarstva: pravosuđa, socijalne skrbi i unutarnjih poslova.

 1. Tko su međunarodni izlagači?

Međunarodni govornici su: predsjednik Nacionalne Udruge sudaca za mladež i obiteljskih sudaca SAD-a, Antony Capizzi, voditeljica Odjela za prava djece EU Agencije za temeljna ljudska prava Astrid Podsiadlowski, Predstavnica UN Odbora za prava djece Renate Winter, Predstavnica Europske komisije, DG JUSTICE, Ingrid Breit, predstavnica organizacije Terre des hommess Viki Sebhelyi i Ioan Durnescu, profesor na Fakultetu sociologije i socijalnog rada, Sveučilište u Bukureštu.

 1. Od nacionalnih stručnjaka tko će govoriti na konferenciji?

Domaći stručnjaci su:

1. prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba,

2. dr. sc. Anja Mirosavljević, docentica Odsjeka za poremećaje u ponašanju Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

3. dr. sc. Lana Petö Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagreba, predsjednica USZM

4. dr. sc. Dalida Ritossa, docentica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

5.dr. sc. Ivana Radić, poslijedoktorant na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Dijete ili počinitelj

 1. Što znači restorativno maloljetničko pravo za maloljetnike u sukobu sa zakonom?

Rehabilitacija i reintegracija je osnovna misao vodilja postupanja prema maloljetnicima. Restorativno pravo je proces tijekom kojeg maloljetnik/ca, preuzima odgovornost za počinjeni prekršaj/kazneno djelo i aktivno se odnosi prema popravku štete. Restorativno pravo, uz međusobno poštovanje i uvažavanje, kroz dijalog/medijaciju, uravnotežuje prava svih strana u procesu – žrtve, počinitelja i zajednice. Cilj je uspostava socijalnog mira i sigurnosti. U međusobnu vezu će se dovesti žrtva, maloljetnik koji je došao u sukob sa zakonom, roditelji maloljetnika, škola u koju polazi maloljetnik, zajednica u kojoj živi i stručna osobu koja će znati voditi dogovor, nagodbu ili vrstu mirenja. Maloljetnik u restorativnom pravu prihvaća odgovornost i aktivno sudjeluje u rješavanju problema, odnosno štetnih posljedica neprihvatljivog ponašanja, osjeća se korisnim što ga motivira na promjenu ponašanja. Istraživanja su pokazala da od sveukupnog broja žrtava koje su sudjelovale takvom alternativnom postupanju u zajednici 85 % žrtava je zadovoljno nakon sudjelovanja u tom postupku.

 1. Što je alternativni način postupanja, diverzija prema maloljetnicima?

Diverzija je prema UNICEF-ovom dokumentu Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention (2006) izdvajanje maloljetnih osoba u riziku iz formalnog postupanja policije, državnog odvjetništva i sudova za mladež te njihovo preusmjeravanje prema drugačijim načinima rješavanja problema sudskim i izvansudskim tijelima, izbjegavajući pritom negativne učinke formalnog postupka i kaznenopravne evidencije koji, prema istraživanjima svjetskih stručnjaka, negativno djeluju na psihosocijalni razvoj mlade osobe stvarajući negativnu sliku o sebi. Diverzija može započeti već u fazi kaznene prijave te se nastaviti do konačne odluke suda.

 1. Od kada se tako primjenjuje pravo na maloljetnike?

U Europi se već 30 godina razvija restorativno pravo ili pravo koje popravlja kako štetu prekršaja ili kaznenog djela tako i loše ponašanje počinitelja. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, u velikom broju razvijenih država, primjećuje se znatan porast primjene alternativnih sankcija i neformalnih oblika postupanja prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Ovi trendovi u skladu su s međunarodnim preporukama, Konvencijom o pravima djece iz 1989. g. o načinu postupanja prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela kako bi se izbjegle negativne posljedice provođenja formalnog kaznenog postupka na formiranje ličnosti maloljetnika.

 1. Što je Stop program?

Način rada s mladima koji počine prekršajna djela tako da se odmah nakon što je maloljetnik zatečen na počinjenju prekršaja uključe stručnjaci za rad s djecom koji bi mu naložili jednu od alternativnih sankcija, iskontrolirali njegovo izvršenje, te povratno o tome izvijestili policiju kako se formalni postupak ne bi provodio.

 1. Kako se djeluje kroz Stop program?

Brza reakcija je najvažnija za maloljetnika jer zakašnjela odluka je bez učinka na mladog čovjeka. Maloljetnik se mora suočiti s posljedicama ponašanja i mora prihvatiti odgovornost, tako da maloljetnik i roditelj trebaju biti suglasni da se provede postupak.

Odgovor na povredu zakona mora biti proporcionalan i razmjeran, povezan s prekršajem, prilagođen pojedinom slučaju, uz suočavanje s posljedicama za druge (žrtva, roditelji). Maloljetnika se povezuje sa zajednicom, a on ostaje neevidentiran, dakle bez etiketiranja i aktivno sudjeluje u rješavanju problema, a samim time i promjeni ponašanja .

 1. Koje su aktivnosti u sklopu Stopa?

Približno 5 sati po djetetu i roditelju sa stručnjakom u razgovoru koji je po posebnim pravilima. Potom slijedi dogovor s maloljetnikom kako popraviti to što je učinio u lokalnoj zajednici nudeći mu veći broj nevladinih organizacija ili službi u kojima može raditi. Nakon dogovora u kratko vrijeme počinje u lokalnoj udruzi rad od 4-8 sati. Približno 3 tjedna od lošeg ponašanja do završnog izvješća, ukoliko je pozitivno i koje se dostavlja policiji. Maloljetnici s drugim problemima biti će upućeni u centar za socijalnu skrb ili druge službe, a oni koji ne ispoštuju dogovor upućuju se u formalni sudski postupak.

 1. Što maloljetnici rade u lokalnoj zajednici?

Aktivnosti u koje se maloljetnici uključuju su razne, a mogu uključivati: pomaganje u raznim aktivnostima za djecu (radionice – priprema prostora, materijala, pomoć korisnicima, pospremanje); pomaganje u raznim aktivnostima za osobe s invaliditetom (radionice, pomoć pri događanjima, pomoć pri transportu osoba s invaliditetom); pomaganje u socijalnom dućanu Crvenog križa (slaganje namirnica, sortiranje paketa, izdavanje paketa korisnicima); uključivanje u računalne radionice (osnovna obuka, manji popravci); uključivanje u različite rekreativne sadržaje (izviđači, sportska rekreacija, plesni sadržaji); uključivanje u savjetodavni tretman (ovisnosti – alkohol, droga, trening socijalnih vještina, kako lakše učiti); uključivanje na razne radionice (maketarstvo, robotika).

 1. Kada je započeo Stop program i gdje je proveden?

Stop program provodi USZM kao nevladina organizacija temeljem dobivenih sredstava po pojedinom natječaju bez stalne financijske potpore od 2012. u Zagrebu (Novi Zagreb zapad, Novi Zagreb istok, Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever, Gornji grad, Donji grad, Trnje) i u Velikoj Gorici. Provedena je i edukacija socijalnih pedagoga, psihologa i ravnatelja srednjih i osnovnih škola te učeničkih domova u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje što je bio prijedlog za provođenje STOP programa u školama i domovima za loše ponašanje učenika. Evaluacijom svakog provedenog projekta u pojedinom kvartu dobiveni su podaci koji pokazuju visoko zadovoljstvo djece i roditelja s ovakvim načinom rada.

Vidi : http://uszm.hr

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*