Međimurje Press
Korisni savjeti

Važno je znati, a mnogi ne znaju

Kada ste zaposleni i primate plaću, jedan dio iz vaše plaće uplaćuje se državi u obliku poreza i doprinosa. Uz to poslodavac ima dodatan trošak doprinosa za zdravstveno koji plaća na vašu plaću. Omjer vaših primanja i davanja državi se razlikuje ovisno o visini plaće i drugim faktorima. Radi lakšeg razumijevanja, dat ću primjer plaće osobi iz Zagreba, bez djece i olakšica.

10.000,00 kn = neto plaća

8.014,60 kn = doprinosi i porezi

18.014,60 kn = ukupan trošak poslodavca

Dakle, ako imate plaću 10.000,00 kn neto, državi je potrebno uplatiti doprinose i poreze u iznosu koji čini 80 % vaše neto plaće.
Ipak, postoje isplate zaposlenicima kod kojih nema dodatnih davanja državi. To znači, ako poslodavac isplati zaposleniku 1.000,00 kn, državi plaća 0,00 kn. U nastavku navodim neke od njih:

1. Prigodne nagrade 3.000 kn godišnje – božićnice, uskrsnice, regresi. Radi se o godišnjem iznosu pa ga možete rasporediti kako želite kroz godinu.

2. Dar djetetu do 15. godine, 600 kn godišnje – može biti isplaćeno na račun zaposlenika ili u obliku poklona. Ako su oba roditelja zaposlena u istoj firmi, svatko od njih ima pravo na ovaj dar.

3. Dar u naravi 600 kn godišnje – to je davanje isključivo u obliku poklona, dar ne smije biti isplaćen na račun zaposlenika. Najpraktičniji način primjene je kupnja poklon bona ili poklon kartica banaka jer na taj način zaposlenik ima slobodu izbora prilikom kupovine.

4. Nagrada za radni rezultat do 5.000 kn godišnje.

5. Naknada troškova turističkih usluga za odmor zaposlenika do 2.500 kn godišnje.

6. Prehrana zaposlenika do 5.000 kn godišnje ili 12.000 kn godišnje – 5.000 kn ako se uplaćuje zaposleniku na račun, a 12.000 kn ako se prehrana plaća bezgotovinskim putem s računa firme.

7. Trošak smještaja zaposlenika mjesečno – poduzeće zaposleniku može plaćati najam prostora u kojem živi na način da mu isplaćuje iznos najamnine na račun ili da plaća najamninu direktno najmodavcu. Potrebno je imati ugovor o najmu.

8. Naknade za troškove redovite skrbi djece predškolske dobi – prema vjerodostojnoj dokumentaciji.

9. Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do 2.500 kn godišnje uz uvjet da je plaćeno bezgotovinski sa računa poduzeća.

10. III.stup mirovinskog osiguranja do 6.000 kn godišnje – ne isplaćuje se na račun zaposlenika već u fond koji je zaposlenik odabrao.

11. Dnevnice 200 kn po danu za službeni put unutar Hrvatske. Za ostale zemlje su propisane drugačije dnevnice. Puna dnevnica (200 kn za RH) vrijedi za put koji je dulji od 12 sati i kada se radi o udaljenosti većoj od 30 km.

12. Prijevoz na posao i s posla prema cjeniku prijevoznika – npr. karta za Zagreb trenutno iznosi 360 kn mjesečno.

13. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2kn/km – ako koristite privatni automobil kako biste otišli na sastanak, obaviti posao kod klijenta ili bilo što vezano za poslovanje, može se isplatiti do 2 kn/km neoporezivo. U tom slučaju morate voditi evidenciju prijeđenih kilometara.

14. Naknade za odvojeni život od obitelji 1.750 kn mjesečno – ako zaposlenik radi i boravi u mjestu gdje je poduzeće, a koje je različito od njegovog mjesta prebivališta na kojem je prijavljen on i njegova obitelj.

15. Jednokratne nagrade za radni staž – 10 godina 1.500 kn, 15 godina 2.000 kn, 20 godina 2.500 kn, 25 godina 3.000 kn, 30 godina 3.500 kn, 35 godina 4.000 kn, 40 godina 5.000 kn te svakih sljedećih 5 godina 5.000 kn.

16. Otpremnine do 6.500 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza ili 8.000 kn kod otkaza zbog ozljede na radu ili profesonalnih bolesti ili prilikom odlaska u mirovinu.

17. Potpora zaposleniku za neprekidno bolovanje duže od 90 dana do 2.500 kn godišnje.

18. Potpora zaposleniku zbog invalidnosti do 2.500 kn godišnje.

19. Potpora zaposleniku za novorođenče do 10.000 kn jednokratno.

20. Potpore zaposleniku u slučaju smrti člana uže obitelji do 3.000 kn jednokratno.

Nadam se da ćete u ovom popisu pronaći isplatu ili više njih koje će odgovarati vašim potrebama. Ako imate dodatnih pitanja, stojim na raspolaganju.

Izvor: Tiana Prstec, tiana.prstec@tvornicamaste.hr

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja