35. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

35. Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti završava predsjedanje Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe U Strassbourgu od 6. do 8. studenoga 2018. održana je 35. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe kojoj je nazočio i župan Međimursk...