Razvoj informatičkog sektora

Održana Weblica i Hacklica 2018. – kritična masa IT-a na sjeveru Pokrenuti upornošću nekolicine stručnih entuzijasta, izrasle na simbiozi privatnog i javnog sektora – Weblica i Hacklica demonstriraju snagu novog Međimurja koje predvodi tehnološke trendove i oblikuje budućnost....