Potpora iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju športskih programa i projekata koji će biti sufinancirani iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu                        Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/1...

Međimurska županija raspisala Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima

Međimurska županija sustavno radi na razvoju i napretku poljoprivrede, te je potpora i pomoć poljoprivrednim proizvođačima na našem području. Sukladno tome, krajem 2016. donesen je Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. – 2020., koji je...