U prošloj godini u Međimurju 5,5 milijuna štete što od krađa

Među ostalim, gradonačelnici i načelnici Međimurske županije danas su raspravljali i o novim normativnim okvirom – Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Kako je izvijestio Igor...