Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države

Hrvati na čelu sa Slavkom Kvaternikom oslobodili Međimurje od Mađara, 24. prosinca 1918. Dana 23. rujna 2005. godine Hrvatski sabor je dopunama  9. siječnja proglasio spomendanom kao sjećanje na događaj na kojem je narod Međimurja demokratski odlučio da svoju budućnost vidi ...

Danas Spomendan odcjepljenja Međimurja od mađarske države

Brojnim svečanostima danas se obilježava Spomendan na odcjepljenje Međimurja od mađarske države. Naime, 1919.g. u Čakovcu je odrana velika narodna skupština na kojoj je donesena rezolucija o odcjepljenjuMeđimurja od  mađarske države. Tim činom Međimurci su demokratskim pute...