Hrvatski olimpijski dan 10. rujna u Čakovcu

O B I LJ E Ž A V A NJ E  H R V A T S K O G    OL I M P I J S K O G     D A N A 10. rujna svake godine obilježava se Hrvatski olimpijski dan. Obilježavanja ovog dana započelo je prije 12 godina s ciljem razvijanja svijesti o ulozi sporta u društvu, masovnijem uključivanjem građana...