EUROPSKI DAN 112 ( European 112 Day )

Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

Ladislav Söke, mag.ing.el. pročelnik PUZS Čakovec, danas je u ŽC 112 Čakovec primio novinare povodom Eurospkog dana broja za hitne službe te ih upoznao sa brojnim aktivnostima centra tijekom 2017. godine

Europski dan broja 112 obilježava se 11. veljače svake godine (trinaestu godinu zaredom) s ciljem informiranja građana Europske unije o jedinstvenom broju 112 za žurne situacije. Jedinstveni broj 112 zajednički je svim državama članicama Europske unije i služi za besplatno pozivanje hitnih službi.

Europski parlament krajem 2007. godine prihvatio je pisanu deklaraciju koja preporučuje obilježavanje Dana europskog broja 112 za žurne situacije.

Deklaracija poziva zemlje članice da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima će obilježiti ovaj dan.

Broj 112 prvi put je uveden 1991. kako bi putnici u Europi mogli birati samo jedan broj umjesto da moraju pamtiti različite brojeve žurnih službi za svaku zemlju.

Republika Hrvatska u operativnu funkciju broj 112 je stavila prije trinaest godina, 11. veljače 2005. godine čime se pridružila jedinstvenom europskom projektu omogućavanja dojavljivanja nesreća i potreba za djelovanjem hitnih službi na jedinstveni broj.

Uvođenjem broja 112 dobivena je jedinstvena “ulazna točka” za traženje pomoći pa svaki unesrećeni može brzo zatražiti pomoć, ne razmišljajući pritom koga mora pozivati i tko mu sve i kako treba pomoći. Operater po zaprimanju poziva žurno spaja u konferencijsku vezu najpotrebniju žurnu službu, te po potrebi obavještava strukovno i teritorijalno i druge nadležne hitne i inspekcijske službe koje trebaju pružiti pomoć ili poduzeti potrebne zaštitne mjere.

ŽC 112 Čakovec dio je operativnog komunikacijskog sustava RH 112 koji zaprimaju hitne pozive i Državnog centra zaštite i spašavanja koji ne zaprima hitne pozive ali operativno prati i koordinira njihov rad te predstavlja točku za međunarodne kontakte vezane uz hitne slučajeve, nesreće i katastrofe. A službe Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja Sustavu 112 pružaju informacijsko-komunikacijsku potporu te potporu pri utvrđivanju normativnih okvira rada.

Broj 112, koji se treba nazvati u svim hitnim situacijama kada su ugroženi ljudski životi, imovina i okoliš, nudi nekoliko prednosti:

 • poziv je besplatan te se može zatražiti pomoć bilo koje hitne službe
 • pozivatelj ne mora poznavati strukovne i teritorijalne nadležnosti službi potrebnih u hitnom slučaju nego hitni slučaj samo dojaviti na broj 112
 • štedi se vrijeme jer samo jedan poziv praktički paralelno alarmira nekoliko hitnih službi, odnosno operater nakon dojave alarmira sve hitne službe potrebne u konkretnom slučaju
 • hitne službe rasterećene su od zlonamjernih, nenamjenskih ili opetovanih poziva, kada različiti pozivatelji dojavljuju isti hitni slučaj, budući operateri u centrima 112 „filtriraju“ ove vrste poziva
 • Poziv na 112 može se ostvariti i kad je mobitel zaključan
 • Poziv na 112 može se ostvariti i kad nema signala (na mobitelu piše “SAMO HITNI POZIVI”)
 • broj koji poziva 112 uvijek je vidljiv iako se prekrije
 • zlouporaba pozivanja na 112 se sankcionira (privremeno isključenje do raskidanja pretplatničkog odnosa)

Sustav 112 temeljem utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma omogućava lociranje pozivatelja u hitnoj situaciji, hitni prijevoz zrakom ozlijeđenog ili organa za transplantaciju, što je u nekim situacijama od iznimnog značenja.

Hitni slučaj može se dojaviti i na engleskom, njemačkom, talijanskom, mađarskom, slovačkom i češkom jeziku, a može se dobiti:

 • hitna medicinska pomoć
 • pomoć vatrogasaca
 • pomoć policije
 • pomoć gorske službe spašavanja
 • pomoć drugih hitnih službi, komunalnih ili inspekcijskih službi te udruga građana koje su svojom djelatnošću vezane za zaštitu i spašavanje života, imovine ili okoliša 

U 2017. godini bilo je ukupno 25 600 poziva (70,1 na dan), i to:           

 

            – namjenskih            9 121 (24,98 na dan)

            – nenamjenskih     16 453

– zlonamjernih              26

Iskoristivost broja  35,6 % 

Pozivi na stranom jeziku: 21

U 2016. godini bilo je ukupno 29 669 poziva (81,2 na dan), i to:           

            – namjenskih        10 051 (27,5 na dan)

            – nenamjenskih    19 481

            – zlonamjernih           137

Iskoristivost broja  33,9 % 

Pozivi na stranom jeziku: 13

U odnosu na 2016. godinu, u 2017. godini došlo je do pada ukupnog broja poziva (za 4 069 poziva), no iskoristivost broja blago je porasla (za 1,7%). Ove godine zabilježen je i pad broja zlonamjernih poziva (za 111 poziva).

Od ukupnog broja namjenskih poziva 87,66% (7996 poziva) bila su za hitne službe (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci), a 12,33 % (1125 poziva) za ostale službe (komunalne službe, inspekcije, veterinarske službe …). Od poziva za hitne službe za hitnu medicinsku pomoć zaprimljeno je 4255 poziva (53,21% od poziva za sve hitne službe), za policiju 3365 poziva (42,08%) i za vatrogasce 376 poziva (4,70%).

NENAMJENSKI I ZLONAMJERNI POZIVI

 • slučajno uključivanje
 • djeca (govornice, fiksni telefoni i mobiteli)
 • traženje operatera (mobitel ne radi)
 • informacije
 • šumeći (kiša ili vlažno vrijeme) 
ŽUPANIJSKI CENTAR 112 – ČAKOVEC – POZIVI NA JEDINSTVENI BROJ 112
2015. UKUPNO: 32.317 NAMJENSKI – 10.865
NENAMJENSKI –  21.407   66,2%
ZLONAMJERNI – 45     0,1%
POSTOTAK % 33,6
2016. UKUPNO: 29.669   NAMJENSKI – 10.051  
  NENAMJENSKI –  19.481   65,7%
  ZLONAMJERNI – 137     0,5%
        POSTOTAK % 33,9
2017. UKUPNO: 25.600 NAMJENSKI –   9.121
NENAMJENSKI –  16.453   64,3%
ZLONAMJERNI –        26     0,1%
POSTOTAK % 35,6

OSNOVNI BROJČANI PODACI                        2017.            2016.                2015.            2014.

POZIVA NA BROJ 112 25.600 29.669 32.317 37.898
Namjenskih    9.121 10.051 10.865 12.327
Nenamjenskih 16.453 19.481 21.407 25.560
Zlonamjernih 26 137 45 11
       
PREUSMJERENIH POZIVA NA ŽURNE SLUŽBE 7.996 8.665 8.466 9.408
na 192 3.365 3.725 3.237 3.170
na 193    376    260   238    344
na 194 4.255 4.680 4.971 5.894
       
DOGAĐAJA    6.700 7.040 7.437 8640
Složenih     631     534     452    579
Sigurnosnih  2.181  2.394  2.142 2.235
Vatrogasnih     223     118    443    952
Medicinskih 3.665 3.994 4.400 4.874
       
POZIVA NA STRANIM JEZICIMA 21 13 13 18

 

CENTAR 112

Jedinstveni operativno-komunikacijski centar (Centar 112) zaprima sve pozive vezane uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka katastrofe te putem sredstava veze, na temelju standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne službe i koordinira djelovanje po pozivu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Broj 112 nazovite ako vam je neodgodivo potrebna:

– hitna medicinska pomoć

– pomoć vatrogasaca

– pomoć policije

– pomoć gorske službe spašavanja

– pomoć drugih hitnih službi i inspekcijskih službi

ili ako uočite:

– požar

– istjecanje opasnih tvari, onečišćenje pitke vode, potoka, rijeka ili mora

– druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili

ugrožavaju imovinu, okoliš i kulturna dobra.

Kada zovete 112, recite (što preciznije i kraće informacije):  

– što se dogodilo

– gdje se dogodilo

– kada se dogodilo

– koliko je unesrećenih

– kakvu pomoć trebate

– tko zove.

Operater koji zaprimi vaš poziv žurno će obavijestiti strukovno i teritorijalno nadležne hitne i inspekcijske službe koje će vam pružiti pomoć ili će poduzeti potrebne zaštitne mjere.

EDUKACIJA DJECE

 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec, nositelj je programa Nacionalne akcije edukacije djece u području zaštite i spašavanja kojeg je izradilo Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja i koji je dobio preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje, za izvođenje u osnovnim školama i ustanovama predškolske dobi.

Na edukaciji djeca se upoznaju s pojedinim izvanrednim situacijama (požar, poplava, potres), kako nastaju opasnosti, način ponašanja za vrijeme i nakon trajanja opasnosti, upoznaju se s brojevima žurnih službi, postupkom pri pozivanju istih te tko nam pomaže za vrijeme nesreće.

Na edukaciji djece sudjeluju i djelatnici Policijske uprave međimurske i vatrogasci domicilnih vatrogasnih društava.

U 2017. godini provedena je edukacija u 18 Osnovnih škola i 11 Područnih škola i to 1525 učenika.

U Hrvatskoj uz jedan državni centar djeluje i 20 županijskih centara. U prošlog godini je ukupno zaprimljeno preko milijun i pol poziva, od čega na Međimurje otpada 6.000 poziva s fiksnog broja i 19.000 s mobitela. U čakovečkom centru radi voditelj i 11 djelatnika – rekao nam je Ladislav Söke.

(rd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*