medjimurjepress@gmail.com

Obavijest o PREKIDU redovne obrane od poplava – Trnava i Mura

Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Trnava”, Područni centar obrane od poplava Čakovec, donio je dana 31.05.2019. godine, u 08 sati, Obavijest o PREKIDU REDOVNE obrane od poplava na Branjenom području 21, PODRUČJE MALOG SLIVA” TRNAVA”, na dionici A.21.12, A.21.2, A.21.4, A.21.3, A.21.7 i A.21.8, uz zabilježeno smanjenje vodostaja i temeljem prognoze oborina.

Branjeno područje je: na dionici A.21.12. bujica Gorni potok s Dolnim potokom

A.21.2. Potok Trnava Murska

A.21.3. Potok Trnava Dravska, Štrigovski potok

A.21.4. Potok Šantavec A.21.7. Retencija Jegerseg A.21.8 Retencija Pribislavec

MURA

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Dravu Varaždin, donio je dana 31.05.2019. godine, u 09:00 sati, rješenje o PREKIDU REDOVNE obrane od poplave na rijeci Muri za dionice A.33.18., A.33.19. i A.33.20. branjeno područje 33.

Branjeno područje je:

A.33.18 r. Mura; desna obala od područja Vološčak do Podturna; rkm 37+500-54+000

A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa Slovenijom; rkm 54+00-78+960

A.33.20 r. Mura; lijeva obala; rkm 65+900-66+200; 68+000-70+700; 71+400-76+600

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru u Murskom Središću opao je ispod razine od +360 cm, uz zabilježen vodostaj od 346 cm u 08:00 sati i ima tendenciju daljnjeg pada.

ŽC 112 Čakovec

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*