medjimurjepress@gmail.com

Prekid redovne obrane od poplava na rijeci DRAVI i MURI

Hrvatske vode –  Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Centar obrane od poplava Sektora A Varaždin, donio je dana 21.09.2017. godine, u 11:30 sati,  rješenje o PREKIDU  REDOVNE obrane od poplava  na branjenom području 33, međudržavne rijeke Mura i Drava na dionicama

A.33.10 – lijeva obala starog korita rijeke Drave od željezničkog mosta do granice (HR – SLO), rkm 288+035 – 297+000

A.33.11 – desna obala starog korita rijeke Drave, rkm 288+500 – 307+300

Protok rijeke Drave na brani HE Varaždin smanjen je ispod 1000 m³/s uz zabilježeni protok od 324 m³/s u 11 sati  i ima tendenciju daljnjeg smanjivanja.

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Dravu Varaždin, donio je dana 21.09.2017. godine, u 15 satirješenje o PREKIDU REDOVNE obrane od poplave na rijeci Muri za dionice  A.33.18, A33.19. i A.33.20.  za Sektor A, branjeno područje 33. 

            Branjeno područje je:

A.33.18 r. Mura; desna obala od područja Vološćak do Podturna rkm 37 + 500 – 54 + 000

A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa Slovenijom, rkm 54+000 – 78+960

A.33.20 r. Mura; lijeva obala; 65+900-66+200; 68+000-70+700; 71+400-76+600

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru  Mursko Središće opao je ispod razine od +360  i ima tendenciju daljnjeg pada.

(Zorislav Habuš)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*