medjimurjepress@gmail.com

Održana prezentacija prve stručne analize proračuna Grada Zagreba iz rodne perspektive

Ulaganje u rodno osviješteni proračun povećava rast BDP-a za čak 9,6 posto dok ulaganje u obrazovanje povećava BDP za samo 2,2 posto pokazala su istraživanja koje je provela Europska unija”, naglasila je doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koja je napravila Analizu zagrebačkog proračuna iz rodne perspektive i prezentirala je danas na 26. sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

Radi se o prvoj takvoj stručnoj analizi napravljenoj u Hrvatskoj za jedan gradski proračun. Zagrebačko će Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, koje joj je i naručitelj, idućih mjeseci organizirati i radionice za edukaciju gradskih službenika, kako bi ga već za iduću godinu mogli kreirati i iz ugla rodne osviještenosti, najavila je Vesna Nađ, predsjednica Povjerenstva.

U studiji je docentica Sikirić sagledavala javne rashode iz rodne perspektive s ciljem osvješćivanja nositelja proračunskog procesa, ali i javnosti o potrebi uvažavanja različitosti muškaraca i žena prilikom donošenja odluka u okviru proračunskog procesa.

Ana Marija Sikirić pojasnila je kategoriju neplaćenog rada koji podrazumijeva sve aktivnosti koje se odvijaju izvan tržišta rada, a imaju svoju vrijednost, odnosno cijenu. To su poslovi koje pojedinac obavlja u okviru brige za svoje kućanstvo, kao na primjer kućanski poslovi, briga za djecu, starije i nemoćne, volonterski rad, usluge prijevoza, veći i manji popravci… Analizom, uvažavanjem i vrednovanjem neplaćenog rada te različitih društvenih i biološki uvjetovanih uloga, potreba i preferencija muškog i ženskog stanovništva moguće je sagledati dodatne kriterije za alokaciju i distribuciju proračunskih prihoda koji će doprinositi boljoj preraspodjeli dohotka te jednakom zadovoljenju javnih potreba svih građana. Naglasila je kako već postoje neki pozitivni primjeri korištenja proračuna koji potiču jednakost u mogućnostima građana i građanki, a da nismo ni svjesni da spadaju pod rodnu osviještenost u proračunu. Primjerice, jeftiniji i dostupan predškolski odgoj i obrazovanje, produženi boravak i topli obrok u školama, ali tu su i druge stvari poput niskopodnih tramvaja koji olakšavaju kretanje roditelja s djecom i osoba s invaliditetom.

Pomoćnica ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova Gordana Obradović-Dragišić pohvalila je inicijativu naglasivši kako je ovo izuzetno važna tema kojom se javne politike trebaju baviti jer to nije zaseban proračun za žene niti ne stavlja žene u povlašteni položaj u odnosu na muškarce, već rodno osviješteni proračun podrazumijeva bolje organizirano, inkluzivno i u konačnici ravnopravno planiranje proračunskih sredstava. Grad Zagreb ovime bi trebao biti primjer drugim gradovima kako započeti planiranje proračuna kako bi se postigla ne samo rodna jednakost već kako bi se u konačnici pokrenula modernizacije javnog sektora, povećala zaposlenost, produktivnost i rast cjelokupne ekonomije intenzivnijim uključivanjem žena na tržište rada te na taj način izravno doprinijelo ekonomskoj efikasnost javnog sektora.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić također je objasnila važnost analize za daljnje korake u planiranju proračunskih sredstava misleći na različite potrebe građana i građanki naglasivši kako se vrlo često susreće s ženama koje žele nešto učiniti u svojim lokalnim zajednicama po pitanju proračunskog ulaganja u infrastrukturu grada koja bi im olakšala balansiranje rada i obiteljskih obaveza. Ukazala je i na prostor koji analiza otvara za suradnju između gradskih tijela i ustanova, nevladinih organizacija i samih građana. Prezentaciji i raspravi koja se nakon nje povela prisustvovali su i brojni predstavnici nevladinih organizacija.

(Nina Lišnić)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*