medjimurjepress@gmail.com

Smanjenje broja općina i gradova?

TERITORIJALNI USTROJ HRVATSKE -VRUĆI KESTEN

Hrvatska, prema podacima sa stranica Ministarstva uprave, ima 555 jedinica lokalne samouprave – 428 općina i 127 gradova te 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija. Grad Zagreb kao glavni grad ima poseban status grada i županije, tako da je u Republici Hrvatskoj sveukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Istraživanje Ekonomskog instituta: Treba ukinuti 250 općina i 77 gradova

Istraživanje Ekonomskog instituta od prije nekoliko godina pokazalo je da bi trebalo ukinuti 250 općina i 77 gradova, a kao kriterij je uzeto to da ne mogu funkcionirati bez državne pomoći.

Također, više od polovice općina i gradova u Hrvatskoj 50 posto proračuna troši na plaće, što znači da im je glavna funkcija zapošljavanje lokalnih službenika, a ne pružanje usluga građanima.

Neke lokalne jedinice čak 30 do 90 posto iznosa proračuna dobivaju od države, dakle iz džepova poreznih obveznika.

Minijaturni gradovi i općine

Hrvatske općine i gradovi minijaturni su po broju stanovnika te bez Grada Zagreba imaju u prosjeku 6300 stanovnika. U više od trećine ukupnog broja općina živi manje od 2000 stanovnika, a čak 30 općina ima manje od 1000 stanovnika.

Iako stručnjaci već godinama predlažu smanjenje broja jedinica lokalne samouprave, politika uporno takvu reformu izbjegava jer im je velika mreža općina, gradova i županija korisna za uhljebljivanje članova stranaka.

Prof. Koprić: Broj jedinica lokalne samouprave mogao bi se smanjiti na 120

Prof. dr. sc. Ivan Koprić, s Pravnog fakulteta u Zagrebu, u svom znanstvenom članku “Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj” navodi da bi se broj jedinica lokalne uprave mogao smanjiti na 120.

“Studije naših demografa i geografa pokazuju da pored četiri regionalna urbana centra Hrvatska ima još oko 120 manjih urbanih središta, od čega su neka mikroregionalnog, a većina tek lokalnog značenja. Upravo ta urbana mreža treba biti osloncem novih osnovnih lokalnih jedinica, čime bi se njihov broj s 556 sveo na oko 120”, navodi Koprić.

Izvor: (Marko Repecki – Index.hr)

(mp)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*