Međimurje Press
Najave

Danas zasjeda Općinsko vijeće Općine Goričan!

Predsjednik Općinskog vijeća Petar Baksa sazvao je 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORIČAN koja će se održati dana 14.09.2021.g. (utorak) s početkom u 19.00 sati.

Vijećnici će raspravljati o slijedećim točaka:

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice
 2. Aktualni sat
 3. Donošenje odluke o imenovanju članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća sukladno Statutu Općine Goričan i Poslovniku o radu Općinskog vijeća i to:
 • Komisije za dodjelu stipendija
 • Komisije za gospodarstvo i razvoj
 • Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i druge društven djelatnosti
 • Komisije za odlikovanja i priznanja
 • Komisije za odnose s drugim jedinicama lokalne samouprave
 • Komisije za poljoprivredu
 • Komisije za predstavke i pritužbe
 • Komisije za procjenu nekretnina i prodaju nekretnina putem natječaja
 • Komisije za socijalna pitanja
 • Komisije za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
 1. Donošenje odluke o osnivanju i imenovanju:
 • Komisije za branitelje
 • Komisije za europske fondove
 • Komisije za razvoj turizma
 • Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
 • Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 • Vijeća za prevenciju
 1. Donošenje odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna za 2021.g.
 2. Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2021.g. te s tim u vezi:
 • Odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi za 2021.g.
 • Odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu za 2021.g.
 • Odluke o izmjenama i dopunama socijalnog programa općine Goričan za 2021.g.
 • Odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.
 • Odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g.
 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Općine Goričan za 2020.godinu
 2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o financiranju političkih aktivnosti stranaka u 2021.g.
 3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
 4. Izvješće o radu načelnika za period od 01.01. do 30.06.2021.g.
 5. Donošenje odluke kojom se daje suglasnost za provedbu ulaganja za projekt „ Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma u Goričanu“
 6. Donošenje odluke kojom se daje suglasnost za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija kompleksa sportskog centra Goričan“
 7. Donošenje odluke o isplati jednokratnih novčanih pomoći za nabavu radnih bilježnica i ostalog školskog pribora
 8. Donošenje odluke o usvajanju pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 9. Donošenje odluke o usvajanju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Goričan
 10. Donošenje odluke o usvajanju provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2022.godinu
 11. Donošenje odluke o mjerama poticanja kupnje, gradnje i uređenja nekretnina na području općine Goričan
 12. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu poticaja sukladno odluci o mjerama kupnje, gradnje i uređenja nekretnina na području općine Goričan
 13. Donošenje odluke o produljenju ugovora o zakupu za poslovni prostor u vlasništvu općine Goričan kojeg koristi Hrvatska pošta
 14. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja