medjimurjepress@gmail.com

Početna konferencija projekta SEPlaM-CC

21.7.2020. s početkom u 10:00 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje – TICM na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec.

Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u upravljanju održivim energetskim planiranjem i ublažavanju klimatskih promjena koji Međimurska energetska agencija d.o.o. provodi u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Početna konferencija namijenjena je predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, agencijama i javnim poduzećima te drugim akterima čije je djelovanje i interes usmjeren prema postizanju održivog okruženja za građane te povećanje kvalitete života.

Glavni cilj projekta SEPlaM-CC je povećanje kapaciteta u prekograničnom javnom sektoru kroz suradnju te razmjenu iskustva, najboljih praksi i znanja na području upravljanja održivim energetskim planiranjem i ublažavanja klimatskih promjena. Upravljanje i planiranje održive energije te ublažavanje klimatskih promjena dva su najveća problema današnjice, a ključ uspjeha u svladavanju izazova koji proizlaze iz navedenih problema leži u donošenju odgovarajućih strateških i planskih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, ali i uspješnoj implementaciji mjera definiranih u navedenim dokumentima.

Jedna od projektnih aktivnosti uključuje izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena – SECAP za 2 jedinice lokalne samouprave (1 HR, 1 HU). SECAP-om će biti definirane konkretne mjere za ublažavanje klimatskih promjena s vremenskim okvirima i dodijeljenim odgovornostima na njihovom administrativnom području. Nastavno na navedeno može se zaključiti kako je implementacija projektnih aktivnosti usmjerena na poticanje planiranja i provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA u projektu sudjeluje kao vodeći partner, a drugi partner na navedenom projektu je Zaklada za promociju poduzeća Županije Zala iz susjedne Mađarske. Ukupni budžet projekta iznosi 176.075,35 eura, a implementacija je započela 1. srpnja 2020. godine i trajat će do 28. veljače 2022. godine.

Alen Višnjić

direktor

Međimurska energetska agencija d.o.o.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*