Međimurje Press
Najave

Prekid redovne obrane od poplave na Muri i Dravi

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Dravu Varaždin, donio je dana 20.11.2019. godine, u 08:00 sati, rješenje o PREKIDU REDOVNE obrane od poplave na rijeci Muri za dionice A.33.18., A.33.19. i A.33.20. branjeno područje 33.

Branjeno područje je:

A.33.18 r. Mura; desna obala od područja Vološčak do Podturna; rkm 37+500-54+000

A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa Slovenijom; rkm 54+00-78+960

A.33.20 r. Mura; lijeva obala; rkm 65+900-66+200; 68+000-70+700; 71+400-76+600

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru u Murskom Središću opao je ispod razine od +360 cm i ima tendenciju daljnjeg opadanja.

                                                           ………..

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,Centra obrane od poplava sektora A Varaždin, donio je dana 20.11.2019. u 8,00 sati rješenje o prekidu redovne obrane od poplava na branjenom području 33, međudržavne rijeke Mura i Drava na dionicama

A.33.10 – lijeva obala starog korita rijeke Drave od željezničkog mosta do granice (HR – SLO), rkm 288+035 – 297+000

A.33.11 – desna obala starog korita rijeke Drave, rkm 288+500 – 307+300

Protok rijeke Drave na brani HE Varaždin, smanjio se ispod1000 m³/s, s tendencijom daljnjeg smanjivanja.

ŽC 112 Čakovec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja