Međimurje Press
Najave

Redovna godišnja skupština ZTK Međimurske županije!

Temeljem članaka 55. Statuta ZTK Međimurske županije, redovno zasjedanje Skupštine održat će se u četvrtak 21. listopada 2021. godine s početkom u 19:00 sati u Međimurskoj hiži (Restorana „Lovac“ ) u Čakovcu, Ulica Ljudevita Gaja 35

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor verifikacijskog povjerenstva
 4. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva
 5. Usvajanje Zapisnika s Izborne skupštine ZTKMŽ od 17.07.2020. godine
 6. Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2020. godinu
 7. Izvješće o financijskom poslovanju ZTKMŽ za 2020. godinu
 8. Izvještaj Nadzornog odbora ZTKMŽ za 2020. godinu
 9. Plan rada za 2021. godinu
 10. Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu
 11. Rasprava o izvještajima i planovima i obraćanje gostiju
 12. Odluke o prihvaćanju izvještaja i planova
 13. Podjela Zahvalnica i plakata povodom Dana tehnike 2021. i Povelje 75 god HZTK-e
 14. Ostala pitanja

Tajnik:                                                              Predsjednik:

Leonardo Belović, dipl.ing. v.r.                            Željko Medved, mag. educ. v.r.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja