Oslobođenje Međimurja od Mađara – 72 obljetnica

Međimurje je u nepunih sto godina čak četiri puta vojno oslobođeno od Mađara. Treba napomenuti da je kroz cijelo to vrijeme Međimurje bilo isključivo naseljeno Hrvatima, gdje Mađara, kao niti ostalih naroda, nije bilo u nekom znatnom broju. To ipak nije smetalo Mađare da stalno pokušavaju Međimurje zadržati u svom posjedu.

Početkom drugog svjetskog rata na ovim prostorima njemačka vojska ušla je u Međimurje odakle su se ranije povukle snage jugoslavenske vojske. Dan nakon toga uspostavljena je u Međimurju hrvatska vlast, a njemačka vojska nije se duže zadržala u Međimurju. Međutim, nova vlast je trajala svega osam dana. Situaciju nepostojanja hrvatske vojske iskoristili su Mađari, te bez ikakvog otpora okupirali Međimurje.

Sa takvim stanjem nije se mirila vlast NDH, ali osim diplomatskih nota nisu poduzimali nikakve akcije. Tako se takvo stanje zadržalo do kraja rata. U Međimurju nisu postojale partizanske formacije, osim što su u par navrata tuda prošli i izvršili nekoliko manjih akcija pripadnici Kalničkog partizanskog odreda.

Pred kraj rata u Međimurju su se stacionirale jake njemačke snage koje su se povlačile pred sovjetskom i bugarskom armijom. Oslobođenje Međimurja je započelo 1. i 2. travnja 1945. Jedinice Crvene armije pod zapovjedništvom maršala Tolbuhina i bugarska armija prešli su pontonski most na Muri kod Kakinje i zauzeli Donju Dubravu i Kotoribu. Nakon većih sukoba (Donji Vidovec) zauzeli su Prelog (4.travnja) i Čakovec (6.travnja). Završne borbe u Međimurju vodile su se oko Štrigove sredinom travnja. Te su borbe potrajale desetak dana i u njima su saveznici imali velikih ljudskih gubitaka protiv dobro ukupanih Nijemaca. Iako su oslobodioci donijeli slobodu, mnogi Međimurci pamte da su ih Bugari često pljačkali i maltretirali pučanstvo. Sovjetski oslobodioci zapamćeni su po nasilju, pijanstvu, silovanjima i ubojstvima žena, posebno u Štrigovi.

Nakon oslobođenja Sovjeti i Bugari krenuli su dalje za Nijemcima, a na oslobođeni teritorij došli su partizani i uspostavili svoju vlast

U Drugom svjetskom ratu zatvoreno je i internirano 1839 Međimuraca, 848 ih je ubijeno ili su umrli od ratnih nedaća, a poginulo je 329 partizana.

(mp)

 

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*