Međimurje Press
Vijesti

Povećanje aktualne vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. za 1,15%

Dana 14. ožujka 2019. održana je 26. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj za razdoblje od I. do XII. 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, i podatka o indeksu usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018., donesena Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. koja iznosi 66,35 kn.
Budući da je aktualna vrijednost mirovine (AVM) od 1. srpnja 2018. iznosila 65,60 kn, stopa povećanja aktualne vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. godine iznosi 1,15 %.
Stopa usklađivanja AVM-a koja se primjenjuje od 1. siječnja kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2019. određena je u visini razlike između stope godišnjeg rasta mirovina određene prema rotirajućem omjeru stope indeksa potrošačkih cijena i bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi i stope usklađivanja AVM-a utvrđene šest mjeseci prije toga dana (od 1. srpnja 2018.).
Naime, indeks godišnjeg rasta mirovina za 2018. godinu (103, 88) podijeljen s indeksom usklađivanja AVM-a od 1. srpnja 2018. (102,70X100) iznosi 1,15%.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti bit će isplaćene u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču.
Na sjednici je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019. iznosi 64,34 kn te Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2019.prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1.519,91 kn i Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019. koji iznosi 0,75.
Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2019., koja se od 1. siječnja 2019. određuje u svoti od 2.558,25 kn, a povećava se za 0,015% od utvrđene proračunske osnovice, odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, uz primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena, uz uvjet propisan zakonom i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.
Na ovoj sjednici Upravno vijeće je, osim odluka o usklađivanju mirovina, donijelo i Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje ugovora o nabavi automobila putem financijskog leasinga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s tvrtkom UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., Zagreb, Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o uvođenju novog IT sustava za upravljanje ljudskim potencijalima s tvrtkom KING ICT d.o.o., Zagreb te Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za privremeni smještaj Područne službe u Osijeku s Addiko Bankom d.d., Zagreb.
Izvor: http://www.mirovinsko.hr

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja