medjimurjepress@gmail.com

Fina sudovima u dva mjeseca poslala 10.000 prijedloga za stečajeve potrošača

Odbačeno je na desetke zahtjeva u samo nekoliko dana, pa se postavlja pitanje šalje li to Fina zahtjeve koji ne udovoljavaju uvjetima

Općinski sud u Čakovcu ovih je dana objavio na desetke rješenja kojima odbija prijedloge Fine za provedbu jednostavnih postupaka stečaja potrošača.

Jedan od građanina, na primjer, prema evidenciji Fine duguje 14.037 kuna teleoperaterima, osiguravajućoj kući i jednoj agenciji za naplatu potraživanja, no Općinski sud je donio rješenje u kojem se navodi da iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje proizlazi da je razdoblje u kojem je potrošač imao jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo 0 (nula) dana, odnosno kraće od tri godine, pa u tom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za otvaranje jednostavnog postupka stečaja.

Uz identično obrazoloženje odbačeno je na desetke zahtjeva u samo nekoliko dana, pa se postavlja pitanje šalje li to Fina zahtjeve koji ne udovoljavaju uvjetima. A uvjeti su da u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Fina na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača postoji jedna ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 20.000 kuna s osnova glavnice, te da je razdoblje u kojem je potrošač imao jedan ili više tih neplaćenih računa neprekinuto trajalo duže od tri godine. U Fini nam kažu da prijedloge za stečaj podnose za sve one potrošače koji su zadovoljili uvjete da u neprekinutom razdoblju dužem od tri godine imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 20.000 kuna s osnova glavnice, pod uvjetom da su potrošači suglasni s provođenjem postupka, odnosno ako se na zaprimljeni poziv na očitovanje nisu očitovali u roku. – Prijedlozi se svakodnevno dostavljaju nadležnim sudovima elektroničkim putem nakon isteka zakonom propisanog roka za očitovanje potrošača. Pregledom statističkih podataka za ožujak 2020., ustanovljeno je da je svim općinskim sudovima na području Hrvatske poslano ukupno 5516 prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, dok je u mjesecu veljači 2020., poslano ukupno 4618 prijedloga – kažu nam u Fini.

Porast broja prijedloga u veljači i ožujku, u odnosu na prethodne mjesece 2019., uzrokovan je, pojašnjavaju, povećanim brojem poslanih poziva potrošačima na očitovanje početkom 2020. zbog zadovoljenih uvjeta za provedbu jednostavnog postupka stečaja. – Sudovi kao neovisna tijela rješavaju dodijeljene predmete prema utvrđenom rasporedu, savjesnim tumačenjem i primjenom mjerodavnih zakonskih propisa. Ako bilo koja od stranaka u postupku nije zadovoljna donesenom odlukom, protiv rješenja donesenog u prvom stupnju slobodna je izjaviti žalbu u roku 15 dana od dostave prvostupanjskoga rješenja – odgovaraju nam u Fini. Miriam Kervatin iz udruge Blokirani pita se da li to automatizirani sustav ovrha radi greške ili pak možda griješi sud? Fina, dodaje, ima informatički program osmišljen da prepozna u Očevidniku one kojima prodje rok od tri godine, pa ih proslijeđuje na sud. – Ne znam o čemu se radi, no ovo nije prvi put da država prebacuje sustavne greške na najslabije, čime krši temeljna europska pravna načela, npr. načelo jednakosti. Stanje s ovršnim predmetima jest kaotično i zato jer nitko ne kontrolira postupak – smatra M. Kervatin.

Iz Općinskog suda u Čakovcu dobili smo odgovor u kojem se navodi da će, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud rješenjem odbiti prijedlog za otvaranje i dostaviti ga potrošaču i Fini koja vodi Očevidnik. Ukoliko sud uvidom u Očevidnik o redoslijedu osnova za plaćanje utvrdi da na dan donošenja rješenja dani neprekidne blokade potrošača iznose nula dana, odnosno kraće od tri godine, donijet će rješenje kojim se odbija prijedlog za otvaranje jednostavnog stečaja potrošača – piše u odgovoru.

Tekst: Ivica BETI

Izvor: https://www.vecernji.hr/

 

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*