Godišnji porez na dohodak – Obrazac DOH

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema godišnjoj osnovici poreza na dohodak koju čini ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti  i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak .

Od utvrđenoga godišnjeg poreza odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza.
Ako porezni obveznik rezident kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi nije ispunio uvjet trajanja razdoblja plovidbe 183 dana ili više od 183 dana u tekućem i u prethodnom poreznom razdoblju (za dane koji u prethodnom obračunu nisu uračunati u 183 dana), primici za rad ostvareni na brodu u međunarodnoj plovidbi u tekućem poreznom razdoblju podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak.

Tko obvezno podnosi godišnju poreznu prijavu?
Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi:
1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema poslovnim knjigama i/ili
2. porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi,
3. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da se naknadno plati porez na dohodak.
Navedeni porezni obveznici obvezni su u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene oporezive dohotke, osim dohotka koji porezni obveznik ostvari po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti sukladno posebnom propisu ne podliježe oporezivanju i dohotka koji Republika Hrvatska sukladno međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja te dohotka koji se smatra konačnim.

Porezni obveznici koji ne podnose godišnju poreznu prijavu

Godišnju poreznu prijavu ne podnosi porezni obveznik za:
1. dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga,
2. dohodak od kapitala,
3. dohodak od osiguranja,
4. drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
5. drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena i
6. dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.
Godišnju poreznu prijavu ne podnose niti porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza.

Godišnja porezna prijava za 2017. godinu podnosi se do 28. veljače 2018. godine.
Hrvatska obrtnička komora objavila je Obrazac DOH (link XLSX)

(Zrinko Trcović)

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*