Od slijedeće godine neće se plaćati naknada za šume

U Sabor je upućen novi Zakon o šumama koji će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članaka 65., 66. i 67. Zakona koji stupaju na snagu dana 1. siječnja 2019. godine.

Prema novom Zakonu o šumama od 1. siječnja 2019. godine poduzetnici s godišnjim prihodom (primitkom) manjim od 3.000.000,00 kn više neće biti obveznici obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Člankom 65. novog Zakona o šumama utvrđena je obveza plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dobit te fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma će se plaćati u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka (jednako kao i sada), a poslove obračuna i naplate naknade će obavljati Financijska agencija u ime Ministarstva.

(Izvor: misljenja.hr)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*