medjimurjepress@gmail.com

RezultatI lokalnih voda za Donji Mihaljevec, Donju Dubravu i Svetu Mariju

Kvaliteta vode za piće iz individualnih izvora naselja Sveta Marija, Donja Dubrava i Donji Mihaljevec

U cilju sustavnog praćenja kvalitete podzemnih voda Laboratorij za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju Međimurskih voda d.o.o. nastavio je s istraživanjem kvalitete vode za piće iz individualnih izvorišta (hidrofori) u naseljima Međimurske županije. Cilj istraživanja je dobiti objektivnu sliku stanja kakvoće vode domaćinstava koja isključivo koriste vodu iz hidrofora odnosno nisu priključeni na javni vodoopskrbni sustav.

Ispitivanja su izvršena sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17). U prosincu 2019. godine ispitali smo vode iz naselja Sveta Marija, Donja Dubrava i Donji Mihaljevec. Rezultati ispitivanja pokazuju da u ta tri naselja, od 14 ispitanih uzoraka, njih 7 (50,0%) NE ODGOVARA odredbama spomenutog Pravilnika. Od tih 7 neispravnih uzoraka, 2 uzorka nisu odgovarala zbog povišene koncentracije amonijaka i nitrata. Mikrobiološki nije odgovarao 1 uzorak zbog prisutnosti patogenih bakterija i povećanog ukupnog broja bakterija. Četiri uzoraka nisu odgovarala fizikalno-kemijski i mikrobiološki.

Tabelarni prikaz rezultata analiza po naseljima

Naselje

Pregledano

uzoraka

Ukupno

neispravno

uzoraka

Mikrobiološki

neispravno

Fizikalno-kemijski

neispravno

Fizikalno-kemijski

i mikrobiološki

neispravno

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Sveta Marija

5

1

20,0

0

0

1

20,0

0

0

Donja Dubrava

5

3

60,0

1

20,0

1

20,0

1

20,0

Donji Mihaljevec

4

3

75,0

0

0

0

0

3

75,0

UKUPNO

14

7

50,0

1

7,14

2

14,3

4

28,6

Razlozi tako velikog broja neispravnih uzoraka su smještaj domaćinstava u blizini obradivih poljoprivrednih površina, stare i propusne septičke jame i mala dubina izvora.

S obzirom na rezultate analiza ne preporučamo takvu vodu za piće i kuhanje jer korištenje neispravne vode negativno utječe na zdravlje ljudi posebno na starije osobe i djecu. Kao trajno rješenje preporučamo vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava koja je pod stalnim nadzorom i kontrolirana na 140 pokazatelja.

mr.sc. Nada Glumac, dr.vet.med

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*