Stručni seminar održan u sklopu projekta „2SoKroG“

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizirala je danas, 18. rujna 2019. godine, stručni seminar o socijalnoj aktivaciji. Stručni seminar održao se u sklopu projekta „2SoKroG“- socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

Sudionicima stručnog seminara obratila se pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije dr. sc. Sonja Tošić – Grlač koja je naglasila da Međimurska županija u sustavu socijalne skrbi kontinuirano radi na umrežavanju različitih dionika s ciljem djelovanja na dobrobiti svih korisnika kojima je potrebna određena vrsta socijalne pomoći. Iako Međimurska županija vrlo dobro surađuje sa stručnjacima na području socijalne skrbi, nužno je da se jedinice lokalne i regionalne samouprave, u čijoj je nadležnosti i socijalna skrb, snažnije aktiviraju i ojačaju skrb o socijalno isključenim osobama.

Prije početka stručnog seminara Klavdija Rižnar (ZRS BISTRA Ptuj), voditeljica projekta vodećeg partnera iz Slovenije, predstavila je projekt 2SoKroG, čiji cilj je postići povećanje institucionalnih kapaciteta javnih ustanova (centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje), podizanje razine kvalitete javnih usluga, unaprjeđenje znanja i kompetencija javnih službenika u području socijalne aktivacije.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Alenka Bilić, najavila je buduće module edukacija koji nas očekuju i pozvala sve sudionike današnjeg seminara da se odazovu i sudjeluju na daljnjim aktivnostima u sklopu projekta 2SoKroG.

Mag. Martina Trbanc iz Inštituta Republike Slovenije za socijalno varstvo predavala je o pristupima socijalnoj aktivaciji u Europskoj uniji te o iskustvima iz Slovenije. Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, docentica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, istaknula je koji su to rizici za socijalnu isključenost posebno osjetljivih socijalnih skupina.

Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, govorila je o izazovima socijalnog rada sa socijalno isključenim korisnicima.

Berta Bacinger – Klobučarić, prof. psihologije, djelatnica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije osvrnula se na socijalnu aktivaciju ranjivih skupina kroz psihološka razmatranja.

Stručni seminar bio je namijenjen djelatnicima centara za socijalnu skrb, zavodima za zapošljavanje, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije; Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec; Marina Kodba, predstavnica Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Čakovec; dr. Marinka Vovk, direktorica CPU SO. P., socialno podjetje, Slovenija; Ivan Božić, direktor HUMANA NOVE, socialno podjetje, Hrvaška; Petra Lazić, predstavnica Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Varaždin projektnim partnerima projekta 2SoKroG, pridruženim partnerima i ostalim stručnjacima iz područja socijalne politike.

Projektom 2SoKroG nastoji se uspostaviti i ojačati socijalnu aktivaciju na pograničnom području, a svrha socijalne aktivacije je pružanje pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima socijalne pomoći kod ponovnog i aktivnog uključenja u društvo i zapošljavanje. Projekt 2SoKrog započeo je 1. rujna 2018. godine, a traje do 31. kolovoza 2020. godine, pri čemu proračun projekta iznosi 4.254.609,06 kuna.

Više o projektu: 2sokrog.bistra.si

Facebook projekta: https://www.facebook.com/2SoKroG/

IVANA KNEZ

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
Tweet 20
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*