medjimurjepress@gmail.com

Suradnja MEV-a i MURID-a

STUDENTI MEV-a AMBASADORI MURID-a

Studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta turizma i sporta Međimurskog veleučilišta u Čakovcu su u sklopu kolegija Menadžment neprofitnih organizacija u turizmu i sportu

ostvarili iznimno zanimljivu i društveno korisnu suradnju s Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu, MURID.

Studenti su u suradnji sa svojim mentoricama Mirjanom Trstenjak i Tihanom Miri osmislili niz aktivnosti kojima će odgovoriti na zadatak postavljen od strane MURID-a: Na koji način i kojim metodama povećati vidljivost MURID-a u zajednici?

Kroz aktivnosti koje će provoditi, a koje traže inovativnost u razmišljanju i načinima komunikacije sa zajednicom, studenti će naučiti zašto je važno osigurati vidljivost neprofitne udruge u zajednici, kako izraditi komunikacijsku strategiju neprofitne udruge, kako voditi odnose s javnošću u udrugama te kako koristiti društvene mreže za promociju.

Početak ove lijepe priče studenti MEV-a i zaposlenici MURID-a ovjekovječili su zajedničkom fotografijom ispred sjedišta udruge.

(Boška Ban Vlahek)

ŽIVIMO ZAJEDNO, ALI S RAZLIKAMA

Živimo zajedno, ali s razlikama:
netko sporo hoda,
netko lijepo piše,
netko lako uči,
netko teško diše,
netko slabo pjeva,
netko zbori čisto…

Ipak, svako dijete
u biti je isto:
malo toplo srce
i želja puna glava
da živimo zajedno, ali s razlikama.

Dragan Lendić

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*