Međimurje Press
Vlada Republike Hrvatske

133. sjednica Vlade RH

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

2. Nacrt prijedloga zakona o Pravosudnoj akademiji

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

5. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

7. Informacija o Osamnaestomjesečnom programu Vijeća EU za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020. (Program Trija)

8. Informacija o dovršetku pregovora o Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i Političkoj deklaraciji kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine

9. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

10. Prijedlog uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova

11. Prijedlog uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

12. Prijedlog uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (EU)

13. Prijedlog izmjene Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

14. Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu

15. a) Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima

  1. Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima

  2. Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara klađenja

16. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2018. godini te dijelom u 2017. godini u Republici Hrvatskoj

17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu

18. Prijedlog akcijskoga plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine

19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

20. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

21. Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenim na poslovima protuminskog djelovanja

22. a) Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

b) Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

c) Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

23. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe

24. a) Godišnje izvješće o poslovanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2017. godinu

b) Izvješće o provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita za razdoblje od 4. rujna 2017. do 31. listopada 2018. godine

25. Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2017. godinu

26. Prijedlog odluke o uređenju međusobnih potraživanja i obveza između Ministarstva financija i gradova Vukovar, Đakovo, Orahovica, Imotski, Sinj i Virovitičko-podravske županije

27. 27.1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Istarskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

27.2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belom Manastiru za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

27.3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Dubrovniku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

27.4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Petrinji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

27.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Petrinji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb za sanaciju klizišta

27.6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Županji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

27.7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Viškovo za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

27.8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Marija Gorica za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora za nabavu projektantske usluge vezane uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine

29. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2038. godine, temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva na području Varaždinske županije

30. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru mora, prometa i infrastrukture za potpisivanje ugovora o davanju suglasnosti za refinanciranje i izravnog sporazuma u odnosu na Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, te drugih akata predviđenih ugovorom o davanju suglasnosti za refinanciranje

31. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2021. godine za najam i održavanje softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora s tvrtkom IBM World Trade Corporation

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2021. godine za nabavu IBM središnjeg računala i softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora za nabavu IBM središnjeg računala i softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s tvrtkom Croz d.o.o.

32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje novoga Sporazuma o beskamatnome depozitu kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u korist Poverty Reduction and Growth – Heavily Indebted Poor Countries Trust-a (PRG-HIPC fond).

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.      Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), 20. prosinca 2018. godine

2.    Prijedlog prethodnog prigovora Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom Europske unije

3. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora

4. Upravni spor protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi razrješenja dužnosti članice Službeničkog suda u Zagrebu – davanje odgovora na žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

5. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu

b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi.

(PressVlada)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja