medjimurjepress@gmail.com

145. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 28. veljače 2019. godine, u 9.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o željeznici (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o duhanu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

8. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

9. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

10. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

11. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

12. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

13. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lovstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

14. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

15. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu (EU)

16. Prijedlog protokola o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima

17. Prijedlog odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje

18. Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2019. godinu

19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o utvrđivanju teksta Obavijesti o namjeri davanja koncesije za radove, usluge i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu u luci Rijeka

20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

21. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji društava Crvenog križa

22. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za siječanj 2019. godine

23. Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za jednog člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije iz reda stručnjaka za medije

24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Zajedničke izjave o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, s Akcijskim planom

25. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o upravljanju, održavanju i rekonstrukciji graničnih cestovnih  mostova

26. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlozi stajališta za sastanak Vijeća ministara:

a) Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara energetike (TTE Energy), 4. ožujka 2019. godine

b) Vijeće za okoliš (ENVI), 5. ožujka 2019. godine

2. a) Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice i kukuruza (vrlo tajno)

b) Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2019. godinu (vrlo tajno)

3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

PressVlada

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*