medjimurjepress@gmail.com

147. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u petak, 15. ožujka 2019. godine, u 9.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o zemljišnim knjigama

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o korištenju psa pomagača

5. Nacrt prijedloga zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (EU)

6. Prijedlog odluke o davanju mišljenja u vezi s Izvješćem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

7. Informacija o pripremama Republike Hrvatske za slučaj neuređenog povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

8. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

9. Prijedlog odluke o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice

10. Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2019. godinu

11. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste

13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019. godinu

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Nacionalnom parku Plitvička jezera za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora u postupku javne nabave “Obnova Športsko – rekreacijskog centra Mukinje”

15.       Prijedlog odluke o prijenosu Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama u vlasništvo nekretnine, za potrebe realizacije Programa POS-a u Gradu Zadru, na lokaciji „Crvene kuće“

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u sklopu poslovne zgrade na adresi Šubićeva 29, Zagreb

17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Kliničkog bolničkog centra Osijek, za raspolaganje nekretninom u vlasništvu Kliničkog bolničkog centra Osijek, radi prodaje putem javnog natječaja

18. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja po kreditima odobrenim po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske i kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje

19. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)

20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o vinu 

21. Prijedlog zaključka u vezi s Ugovorom o Zemlji partneru Međunarodnog zelenog tjedna 2020.

22. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Kraljevine Maroka o suradnji u području zdravstva i medicine

23.      Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti u provođenju postupaka istraživanja, pronalaženja i prijenosa posmrtnih ostataka osoblja Sjedinjenih Američkih Država nestalih na području Republike Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata između Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i Agencije za pronalaženje ratnih zarobljenika/nestalih u akciji Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 15. ožujka 2019. godine

b) Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 18. ožujka 2019. godine

c) Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. ožujka 2019. godine

d) Vijeće za opće poslove (GAC), 19. ožujka 2019. godine

e) Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC, Art. 50), 19. ožujka 2019. godine

2. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

3. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

PressVlada

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
Tweet 20
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*