medjimurjepress@gmail.com

Dnevni red sjednice Vlade u Čakovcu

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 25. srpnja 2019. godine, u 12.30 sati, u Čakovcu, u Tehnološko-inovacijskom centru (Ul. bana Josipa Jelačića 22 B).

Nakon završetka sjednice predviđeno je uručivanje niza ugovora i odluka važnih za Međimursku županiju.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji

2. Projekti vezani uz Grad Čakovec i Međimursku županiju:

2.1. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom vodnogospodarskih projekata na području Grada Čakovca i Međimurske županije

2.2. Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

2.3.    Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom zone lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec

2.4. Prijedlog zaključka u vezi s osiguranjem pružanja i financiranja usluga intervencijske kardiologije u Županijskoj bolnici Čakovec

2.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma s Centrom dr. Rudolfa Steinera, Donji Kraljevec, o financiranju promicanja biodinamičke poljoprivrede u 2019. godini

2.6. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnja Hrvatska – Lepoglavska spojnica

2.7. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje sjeverne obilaznice Grada Čakovca (II. i III. faza)

2.8. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje sjeverne obilaznice Grada Preloga

2.9. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom izgradnje obilaznice naselja Nedelišća i Pušćina

2.10. Prijedlog zaključka u vezi s uspostavljanjem nove točke spajanja cesta između Grada Murskog Središća (Republika Hrvatska) i Općine Lendava (Republika Slovenija)

2.11. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC227, dionice Železna Gora – Šenkovec (DC209)

2.12. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC3, dionica Pustakovec – Mala Subotica – Štefanec

2.13. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC209, dionica Mursko Središće – Slemenice

2.14. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije državne ceste DC20, dionica Donji Vidovec – Donja Dubrava

2.15. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom sanacije nadvožnjaka u Kalničkoj ulici u Gradu Čakovcu

2.16.    Prijedlog zaključka u vezi s Projektom obnove željezničke infrastrukture na pruzi R201 Zaprešić – Čakovec (dionica Varaždin – Čakovec) i pruzi R202 Varaždin – Dalj (dionica Varaždin – Koprivnica – Virovitica)

2.17. Prijedlog zaključka u vezi s uspostavljanjem nove točke spajanja cesta između Općine Kotoriba (Republika Hrvatska) i Općine Murakeresztur (Mađarska)

2.18. Informacija o aktivnostima tijela državne uprave vezano uz poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji

2.19. Prijedlog zaključka u vezi s podržavanjem osnivanja javne ustanove Centra za socijalnu skrb Prelog

2.20. Prijedlog zaključka u vezi s projektom sufinanciranja opremanja građevina sportskih dvorana u Međimurskoj županiji

2.21. Prijedlog zaključka u vezi s projektom osnivanja Podružnice za povijest obitelji Zrinskih i Frankopana Hrvatskog instituta za povijest, sa sjedištem u Čakovcu

2.22. Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec

2.23. Prijedlog odluke o darovanju Općini Orehovica nekretnina u k.o. Orehovica i k.o. Podbrest, ukupne površine 67 113 m², u svrhu provođenja programa stambenog zbrinjavanja i demografske obnove

2.24. Prijedlog odluke o darovanju Općini Nedelišće nekretnine u k.o. Nedelišće, površine 7 558 m², u svrhu izgradnje dječjeg igrališta

2.25.    Prijedlog odluke o darovanju Općini Goričan nekretnina u k.o. Goričan i k.o. Muršćak, ukupne površine 9 898 m², u svrhu smještaja društvenog doma

2.26.    Prijedlog odluke o darovanju Općini Vratišinec nekretnine u k.o. Vratišinec, u svrhu postavljanja vatrogasnog poligona i održavanja vatrogasnih vježbi

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2030. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva.

PressVlada

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*