Sjednica Vlade Republike Hrvatske u četvrtak 10.svibnja

OSNIVANJE NACIONALNOG VIJEĆA ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 10. svibnja 2018. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. a) Prijedlog odluke o donošenju Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

b) Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

2. Nacrt prijedloga zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, s Nacrtom končanog prijedloga zakona

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU)

6. Nacrt prijedloga zakona o Zakladi vojne solidarnosti

7. Prijedlog strateškog pregleda obrane

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene – vojnih luka

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za nabavu besposadnog zrakoplovnog sustava

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Beretinec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

11. a) Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

b) Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

13. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, zastupnik u Hrvatskome saboru)

  2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom uredu za reviziju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, zastupnik u Hrvatskome saboru)

14. Izvješće o prikupljenim popisima arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

15. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za razdoblje studeni 2017. – travanj 2018.

16. a) Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u 2017. godini

b) Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine

17. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za ožujak 2018. godine

18. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o zračnom prometu

19. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u područjima jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, športa i mladih za razdoblje 2018. – 2021.

20. Prijedlog zaključka u vezi s Programom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o suradnji u području kulture za godine 2018. – 2021.

21. Prijedlog zaključka u vezi s Nacrtom konceptualnog dokumenta „Energetska sigurnost: temelj regionalne i međuregionalne suradnje“

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta izjave o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o jačanju bilateralne obrambene i sigurnosne suradnje

23. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad svečanošću otvaranja stalnog postava Zbirke donacija hrvatskih i europskih umjetnika “Muzej Vukovara u progonstvu” (Vukovar, 27. svibnja 2018. godine).

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za opće poslove (GAC), 14. svibnja 2018. godine

b) Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC Art. 50), 14. svibnja 2018. godine

2. Prijedlog zaključka u vezi s Intervencijskim podneskom Republike Hrvatske

3. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje hidrauličkih alata iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)

4. Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za zatvaranje Ureda i otvaranje Veleposlanstva (ograničeno)

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

6. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće

7. Kadrovska pitanja

8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

(PressVlada)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*