Sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 7. lipnja 2018. godine, u 9.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o žičarama (EU)

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o arhivskom gradivu i arhivima

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o muzejima

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o audiovizualnim djelatnostima

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane)

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (EU)

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije (EU)

10. Prijedlog odluke o pokretanju projekta e-Poslovanje

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pohrani Središnjeg državnog portala

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2018. do 2021. godine

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu državne imovine za sklapanje Aneksa I. Ugovoru o realizaciji Projekta Kupari I.

15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018. godinu

16. Prijedlozi odluka o davanju koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine:

a) “Most kopno – Pelješac”

b) “Most Ston”

17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice

18. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine:

a) Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica

b) Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta u Betini

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tuhelj za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

20. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Izvješće o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2017. godinu

b) Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2017. godinu

21. Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine

22. Godišnje izvješće za 2017. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)

23. Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu

24. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama

25. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

26. Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u područjima jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, športa i mladih za razdoblje 2018. – 2021.

27. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

a) Desetim svjetskim kongresom o kemijskoj, biološkoj, radiološkoj i nuklearnoj – CBRN znanosti i nadzoru posljedica (Cavtat, 3. do 7. rujna 2018. godine)

b) obilježavanjem 25. obljetnice izgradnje pontonskog mosta u Novskom ždrilu (Posedarje, 18. srpnja 2018. godine)

c) 50. “Picokijadom” (Đurđevac, 29. lipnja do 1. srpnja 2018. godine)

28. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a) Silvana Hrelje, u vezi s ugradnjom liftova u zgrade

b) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s gradnjom LNG terminala u Omišlju

c) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s indeksom industrijske proizvodnje

d) Davora Vlaovića, u vezi s industrijskom proizvodnjom te procesom nagodbe u
trgovačkom društvu Agrokor.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 7., 8. i 11. lipnja 2018. godine

2. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)

3. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec svibanj 2018.

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi.

(PressVlada)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*