Međimurje Press
Zdravlje

REZULTATI ISTRAŽIVANJA O DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE SKRBI

U Hrvatskoj je u 2022. godini zabilježena relativno visoka stopa nezadovoljenih zdravstvenih potreba, čak 8,9%. Najčešći uzrok nezadovoljenih zdravstvenih potreba u ovom istraživanju bile su duge liste čekanja (60%), a šanse za nezadovoljenom zdravstvenom potrebom bile su 87% veće u najstarijoj dobnoj skupini u usporedbi s najmlađom. Oni koji imaju kroničnu bolest imaju 75% veću vjerojatnost da će imati nezadovoljene medicinske potrebe. Utvrđeno je i da osobe s nižom zdravstvenom pismenošću imaju veće nezadovoljene medicinske potrebe, a time i više prepreka pri pristupu zdravstvenim uslugama. Od ranije je poznato da više nezadovoljenih potreba imaju siromašne osobe te stanovnici otoka i manje razvijenih kontinentalnih regija 

 Istraživanje o dostupnosti zdravstvene skrbi (https://zdravstveniopservatorij-krijesnica.hr/dostupnost-zdrastvene-skrbi/) provedeno je u sklopu projekta Zdravstveni opservatorij, a rezultati su predstavljeni u znanstvenom radu “Access to Healthcare and Health Literacy in Croatia: Empirical Investigation”, objavljenom u Healthcare 2023, MDPI. Autorica rada je Ana Bobinac s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

SMJERNICE ZA RAZVOJ JAVNIH POLITIKA ZA DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE SKRBI  

Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine navodi da će „zdravstveni sustav Republike Hrvatske do 2027. godine postati učinkovitiji, kvalitetniji i održiviji te osigurati izvrsnu dostupnost skrbi svim stanovnicima bez obzira gdje žive“. Smjernice za razvoj javne politike dostupnosti zdravstvene skrbi (STAVI LINK: https://zdravstveniopservatorij-krijesnica.hr/preporuke/) izrađene u sklopu Zdravstvenog opservatorija predlažu rješenja za  povećanje ne samo dostupnosti, već i pravičnosti u osiguranju jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi različitim društvenim skupinama. Pritom se predlažu tri paralelna pravca djelovanja: analiza i objava podataka o dostupnosti ključnih oblika zdravstvene zaštite; konkretizacija obveze države da građanima pruži zdravstvenu zaštitu u primjerenom vremenu i na prihvatljivoj udaljenosti; te razvoj ciljanih projekata koji će omogućiti unaprjeđenje dostupnosti.  

Izvor: zdravstveni.opservatorij

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja